I november kom regjeringen med tilleggsnummeret til Statsbudsjettet for 2022. Der sto det blant annet at Heimevernet skulle få 40 millioner kroner ekstra.

– Vi øker HVs driftsramme slik at avdelingene kan opprettholde omfanget og kvaliteten på treningen og øvingen, og at de har nødvendig utstyr og ammunisjon, sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Fra tre til fire

Midlene skulle omdisponeres fra ikke-forpliktede midler til norske styrker i utlandet som skyldes avslutningen av Norges militære engasjement i Afghanistan. Midlene fører til en meget moderat økning i treningsmengden for soldatene i HV-14.

– Det blir noe økning for aktiviteten. Soldater som egentlig skulle trene i tre dager skal nå være inne i fire, sier Bengt Henriksen som er distriktssjef i HV-14.

I 2021 var alle avdelingene i HV-14 inne til trening, og Henriksen forteller at også 2022 blir et fint treningsår. Denne gangen slipper heller ikke de uvaksinerte unna trening.

– Nå skal alle mann inn, sier oberstløytnant Henriksen.

For HV-14 starter vinteren med kompetansehevende kurs. Årets tre store hendelser er "Øvelse Salten" i uke 17, Landsskytterstevnet i Bodø og "Øvelse Helgeland" i uke 38.

Cold Response

– "Øvelse Helgeland" kommer midt mellom småviltjakta og elgjakta, så i år kan ikke soldatene klage på at de mister dette, sier distriktssjefen humoristisk.

I mars og april 2022 kommer tusenvis av allierte soldater til Norge for å øve og trene under "Cold Response 2022", men denne øvelsen vil i liten grad ha betydning for soldatene på Helgeland.

– HV-14 er ikke med på denne øvelsen, men det vil bli noe trafikk på veiene, sier Henriksen.

Han har ikke hørt noe mer i saken om rekruttskoleutdanning på Drevjamoen.

– Det skjer ikke noe før politikerne sier at det skal skje noe, avslutter distriktssjef Bengt Henriksen.