FHI er usikre på hvor langt vinterbølgen med korona er kommet, men mener likevel at vi kan gå tilbake til en normal hverdag «i løpet av kort tid».

– Samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19 uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, skriver FHI i sin siste risikovurdering.

Samtidig regner instituttet med at vinterbølgen vil smitte tre-fire millioner mennesker, og at rundt en halv million kan smittes i de verste ukene.

– Vi tror at noen tusen vil trenge sykehusbehandling, men at sykehusene aldri vil ha flere enn tusen samtidig innlagt totalt og heller ikke flere enn hundre pasienter samtidig på respirator. I tillegg kommer pasienter med andre innleggelsesårsaker, men påvist SARS-CoV-2-infeksjon, skriver FHI.

Spredningsevnen til epidemien er nå så stor at en betydelig bremsing av epidemien ville ha krevd svært sterke tiltak over tid, mener FHI.

– Det er ingen klare fordeler med å forskyve epidemien ut i tid, skriver instituttet.

FHI vet ikke hvor langt årets vinterbølge er kommet.

– Vi regner med at epidemien vil øke enda noen uker, eventuelt med noe utflating i vinterferieukene, før denne bølgen snur og når et lavt nivå i slutten av mars.

Epidemien vokser nå saktere enn i januar, men instituttet tror fjerningen av koronatiltak 1. februar og en ny undervariant av omikron kan gi en økning framover.

– Vi vet ikke når epidemien når toppen og hvor lenge denne bølgen vil vare. Hele landet vil ikke nå bølgetoppen samtidig, skriver FHI.