I et brev til Nordland fylkeskommune viser Eriksen til et møte med samferdselsavdelingen i fylkeskommunen.

– Rutetilbudet ble redusert etter at sambandet på Vefsnfjorden ble konkurranseutsatt for halvannet år siden. Dette har vakt stor irritasjon og skapt problemer for mange reisende. Det er rutetilbudet i helgene som engasjerer mest. Årsaken er en stor andel hytter og fritidshus i fjordbygdene, skriver Eriksen.

Han lister opp flere punkt som kan bidra til et bedre rutetilbud i helgene.

  • Ta i bruk Dagsvik ferjeleie (Leirfjord) fredag ettermiddag og søndag ettermiddag. Ferja hadde rute via Dagsvik på fredager før 1. januar 2021. Også på søndager gikk ferja innom Dagsvik. – En mer smidig ruteplan dersom den gamle ruteplanen blir innført, skriver Eriksen.
  • Tidlig avgang fra Sørnes før avgang fra Hundåla klokken 07.05, en gang per uke. Helst onsdag eller torsdag.
  • Rutetur fra Hundåla til Mosjøen lørdag ettermiddag.
  • Stiller spørsmål om reisende fra Hundåla og Vikdal som opplever ikke å få plass på siste avgang fra Hundåla søndag kveld. Disse bilene må ifølge Eriksen stå til neste dag. Eriksen spør om dette er i tråd med dagens retningslinjer. – Eller er det mulig å åpne for ekstratur søndags kveld ved behov? spør Eriksen.

I brevet går han for øvrig relativt detaljert til verks med å vise til den gamle ruteplanen og ulike tidspunkt for anløp og avgang på de ulike ferjekaiene i fjorden. Han skriver at det å innføre den gamle ruteplanen vil bety at buss og ferje i Hundåla vil korrespondere på fredager, klokken 18.30.

– Vi ser at trafikken har tatt seg opp igjen etter at koronarestriksjonene ble opphevet. Vi frykter at det kan bli svært kaotisk på søndag ettermiddag med bare to avganger fra Hundåla nå og utover sommeren, skriver Eriksen.