Ferdigstillelse av hele E6, inkludert veistrekningene helt sør i Grane, er ikke en kamp for Grane kommune alene

Av
DEL

Leder Historisk veiåpning

Det var historisk sus over åpninga av tett på 60 kilometer ny E6 i Vefsn og Grane i går, ett år tidligere enn planlagt. Veibygginga har gått mer rekordfart, og vil stå som et eksempel på hvordan moderne veibygging kan gjennomføres, både når det gjelder samarbeid, effektivitet og kostnader.

Men ny E6 til tross. Det er på alle måter sterkt beklagelig at regjeringa så langt ikke har funnet penger til å ferdigstille hele E6-prosjektet på Helgeland sør. To korte veistrekninger står uten penger, og bevilgningen er foreløpig i det blå. I tillegg mangler fullfinansiering av strekningen Svenningelv-Lien.

Koronapandemien satte naturlig nok sitt preg på veiåpningen i går. Kun et knippe innbudte gjester var til stede på det som under normale omstendigheter burde vært en gedigen folkefest. For ny E6 er først og fremst et betydelig samferdselsløft for lokalbefolkninga. Men som det ble nevnt under åpningstalene, er E6 en særdeles viktig transportåre der god framkommelighet og trafikksikkerhet står helt sentralt. Så glemmer vi ikke at bilistene generelt, og lokalbefolkningen i særdeleshet, betaler for bruken av veien. Bompenger er en vederstyggelighet, men dessverre tror vi ikke ny E6 gjennom Helgeland hadde blitt bygget dersom bompengefinansiering ikke var på plass. Så må målet være å minimalisere bompengebelastningen.

Uansett er nye E6 Helgeland sør er et veibyggingsprosjekt det skinner av. Ikke minst fordi samarbeidet mellom entreprenøren Skanska, Statens vegvesen og Vefsn kommune har fungert meget godt. Så vil det endelige beviset på om denne typen offentlig og privat samarbeid fungerer når Skanska i de kommende 15 årene skal ha ansvaret for vedlikeholdet.

Det er på alle måter på sin plass å heise flagget for veiprosjektet som nå står ferdig. Det understreket også statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø (KrF) i sin åpningstale. Men dersom regjeringa ikke makter å finne penger til de to gjenstående veistrekningene lengst sør i Grane kommune, så er det noe som vil hefte ved prosjektet for all framtid. Vi minner om at kostnadene nærmer seg tregangen av det som lå i opsjonsavtalen på ca. 160 millioner kroner Statens vegvesen hadde med entreprenøren. Det kan knapt være god bruk av offentlige penger.

Vi gleder oss over at ny E6 gjennom Helgeland nå er langt nærmere en helhetlig realisering. Så gjør som ordfører Berit Hundåla i Vefsn kommune gjorde i sin åpningstale. Vi minner om at ferdigstillelse av hele E6, inkludert veistrekningene helt sør i Grane, ikke er en kamp for Grane kommune alene, men for et samlet Helgeland.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags