Dommen i Alstahaug tingrett ble nylig avsagt for den unge mannen fra Helgeland som nå må sone 60 dager i fengsel i tillegg til å betale bot og saksomkostninger på til sammen over 5000 kroner, for flere lovbrudd han begikk en natt ute på byen i januar i år.

Utvist fra utested

Tiltalte var den aktuelle kvelden ute, først på vorspiel og seinere på pub, og han hadde inntatt en god del alkohol.

På et utested slo den dømte en gjest i ansiktet og ble derfor kastet ut. Utenfor fikk han også pålegg fra politiet om å forlate sentrum. Tiltalte tok etter dette følge med en kamerat for å dra hjem, men på halvveien ombestemte han seg og dro igjen tilbake til byen. Han dro tilbake til det samme utestedet hvor han tidligere hadde blitt bortvist og utenfor kom han igjen i klammeri med en annen person som var ute på byen.

Politiet, som ikke var langt unna kom så tilbake til utestedet hvor de fikk skilt de to kamphanene.

Tiltalte ble deretter plassert i politiets sivile cellebil. I bilen klarte tiltalte å knuse ruta mellom celledelen og førerdelen av bilen og han forsøkte også å komme seg gjennom den knuste åpningen. Tiltalte har selv forklart at ruta ble knust fordi han snublet og traff ruta med hodet. Retten legger imidlertid til grunn at ruta ble knust med forsett med begrunnelsen at det skal mye kraft til for å knuse ei rute lagd av pleksiglass. Hendelsen forårsaket for øvrig mindre skader på politibetjenten som satt i førersetet.

Bråk på cella

Etter den ovennevnte episoden ble tiltalte lagt i håndjern og fraktet til glattcelle. Under både transporten til cella og under oppholdet i cella, oppsto det voldsepisoder der tiltalte gikk til fysisk angrep på politiet, og politiet har bekreftet at de måtte ha et stort oppbud av tjenestefolk tilgjengelig denne kvelden på grunn av atferden til tiltalte.

Dommen omfatter brudd på fem ulike paragrafer og inneholder blant annet vold mot offentlig tjenestemann og skadeverk. Retten har likevel funnet det formildende å senke straffen fra det som først ble ansett som høvelig, nemlig 75 dager, til 60 dager. Grunnen er tiltaltes uforbeholdne tilståelse i saken. Dommen er også enstemmig.