– Det er skuffende at Vefsn ikke er nevnt, sier ordfører Jann-Arne Løvdahl til Helgelendingen.
– Regjeringen er godt kjent med prosjektet vårt.
Soningskø og fulle fengsler gjør at regjeringen foreslår å bygge 650 nye fengselsplasser. I tillegg er en avtale om leie av soningsplasser i Nederland på plass.
Regjeringens melding til Stortinget om kriminalomsorgen legges fram i dag. Der heter det at Norge på lang sikt – fram mot 2040 – trenger 2000 nye fengselsplasser, skriver VG. Med 99,6 prosents belegg er kapasiteten i dagens fengsler sprengt. I tillegg står 1.200 dømte i kø for å sone sin straff.
Behovet for nybygg er mest prekært på Østlandet og Agder, deretter Vestlandet og i Nord – Norge, ifølge justisminister Anders Anundsen (Frp). Han forklarer behovet for nye fengselsplasser blant annet med demografiske endringer.

– Den andre årsaken er et enormt etterslep på vedlikehold. Bare å ruste opp de nåværende anstaltene vil koste mellom 3,3 og 4,4 milliarder kroner.

Vil bygge ut fengsler
Blant tiltakene som foreslås i den nye meldingen, er å utvide kapasiteten ved flere fengsler. Halden, Bergen og Skien fengsler ligger an til å få 100 nye plasser hver.

Høyre og Frp vil ikke tidfeste utvidelsen, men sier det kan skje i første stortingsperiode, og iallfall før 2020. Anundsens partifelle Ulf Leirstein er både mer konkret og mer optimistisk når han snakker med NRK.

– Vi håper at vi snakker om måneder etter stortingsbehandlingen av meldingen. Og at vi i løpet av neste år kan ha noe ferdig i Halden, sier Leirstein, som representerer Østfold og sitter i Stortingets justiskomite.

Agder
Skien fengsel i Telemark skal også får 100 nye fengselsplasser, ifølge Varden. Det vil trolig bety mellom 80 og 90 nye årsverk til Skien.

– Det er jobbet tverrpolitisk for å få plass en utvidelse av kapasiteten i Skien. Det vil komme i form av ny bygningsmasse innenfor eksisterende murer, sier stortingsrepresentant Kristian Norheim (H).

Også i Bergen ligger det an til å øke kapasiteten innenfor de eksisterende murene. 100 nye plasser vil gi fengselet en kapasitet på 362 innsatte. I tillegg kan Åna fengsel få 50 nye plasser, pluss at regjeringen foreslår at det på sikt bygges et nytt fengsel med 300 plasser på Agder.

242 plasser i Nederland
Torsdag kveld slapp regjeringen også nyheten om at en lenge varslet avtale om å leie fengselsplasser i Nederland er på plass.

– Med denne avtalen frigjør vi 242 fengselsplasser i Norge nærmest over natta, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til TV 2. De første fangene sendes trolig sommeren 2015.

– Det er først og fremst personer med lange dommer, hvor det ikke er aktuelt med permisjoner ennå. Det kan også være utenlandske personer som soner og som har et utvisningsvedtak, forklarer justisministeren.

Soning i utlandet er omstridt, og norske fengselsansatte kaller løsningen en fallitterklæring.

– Det må koste et betydelig beløp å sende så mange fanger til Nederland. Vi kan ikke støtte at disse pengene brukes utenlands og ikke til norsk kriminalomsorg, sier forbundssekretær Jan Arve Blom i Norsk Fengsels–og Friomsorgsforbund (NFF) til NTB seint torsdag kveld.

Skuffet
Ordføreren i Vefsn er spesielt skuffet over at regjeringen velger å sende soningsfanger ut av landet i stedet for å bygge ut kapasitet i Norge.
– Jeg forventer at de ser behovet over hele landet. Det er ikke noe prosjekt i Nord-Norge som er kommet lenger en vår, sier Løvdahl, som vil se meldinga om kriminalomsorgen før han vil være mer bastant i uttalelsene sine.
– Hva skjer med planene i Vefsn?
– Vi jobber videre med dem. Det er Stortinget som bestemmer til slutt.