- Av de fem er det tre voksne og to barn/ungdommer. De er nå alle i isolasjon, og smittesporing er igangsatt, opplyser beredskapskoordinator Kristin Hurthi i ei pressemlding.

Alle fem er vaksinert.