Åpent brev til ordfører Berit Hundåla og varaordfører Rune Krutå

Foreldreutvalget ved Kulstad skole har gjentatt ganger stilt disse to spørsmålene uten å få svar;

1. Hva er årsaken til at dere kun setter nedleggelse av Kulstad skole opp mot alternativt å gå over til 1-10 skoler? Dette da tidligere innkjøpte konsulent rapporter og administrative beregninger viser at dersom en skole skal legges ned er det mest lønnsomt å legge ned Mosjøen skole. Bør ikke kommunen utrede det mest «lønnsomme» alternativet?

2. Hvorfor ønsker dere ikke å forholde dere til de tidligere utredningene, samt innspillene som er kommet ift reell utbyggingskostnad ved Mosjøen skole?

Ordføreren forsøkte å svare 10.02.21, men greide dessverre ikke å svare på de to konkrete spørsmålene. Vi prøver derfor på nytt og håper nå varaordfører Rune Krutå kan gi oss svar.

Når SP/AP har vanskeligheter med å gi oss konkrete svar kan det virke som om man i denne saken allerede har besluttet nedleggelse av Kulstad skole, uten å forholde seg til dyrt innkjøpte konsulentrapporter og utredninger fra kommunes egen administrasjonen.

Når ikke økonomi, faglige vurderinger eller kvalitet betyr noe for SP/AP, er vi veldig undrende til hva som er motivet for å legge ned Kulstad skole?

Tar SP/AP risikoen med å investere rundt 200 millioner kroner for teoretisk å kunne spare 5 millioner kroner? Samtidig som det er høy risiko for at kvaliteten på læringen går ned og at det øker behovet for spesialundervisning ytterligere – tar dere virkelig sjansen på det? Det er jo innlysende at gode læringsmiljøer og kvalitet på to skoler settes i spill og i verste fall raseres. Det tar årevis å bygge opp den kvaliteten vi har i vefsnskolen i dag. Tar dere virkelig denne sjansen? Ønsker dere virkelig å legge ned en veldrevet bydelsskole som er livsnerven for idrettslag og bomiljø – for det som i den store sammenhengen vil gi minimal besparelse og samtidig store, tunge investeringer på byflata? Tåler den anstrengte kommuneøkonomien mer gjeld? Har man lært noe av renoveringen av Kippermoen svømmehall, byggingen av Andås barnehage osv, så er det at store kommunale investeringer ikke alltid går som planlagt.

SP/AP har nå bestilt enda en utredning hvor de setter Kulstad skole opp mot en nedlegging av Kippermoen ungdomsskole. Hvor mange utredninger har Vefsn kommune råd til, spesielt når SP/AP ikke har forholdt seg til de tidligere utregningene de har bestilt? I en privat bedrift hadde nok dette blitt definert som sløsing og feil bruk av bedriftens penger og ressurser.

Det virker ikke som om det er noen grenser på utredningsbudsjettet til SP/AP i denne saken. Er det ikke bedre å bruke disse ressursene/pengene på å skape en bedre skole i Vefsn? Spesielt når vi i denne saken må kunne si at vi vet svaret. Det ikke er noe reelt alternativ å avvikle Kippermoen ungdomsskole. Kippermoen er en av landets beste ungdomsskoler, både på det faglige, sosiale og ikke minst gjennom sin satsning på kultur.

FAU ved Kulstad skole mener at det heller ikke er noe alternativ å legge ned hverken Mosjøen Skole, Kulstad skole eller Olderskog skole. En sammenslåing av Mosjøen og Kulstad til en megaskole på 600 elever skole blir en økonomisk katastrofe. Det verste fra oss foreldre sitt ståsted er selvfølgelig det at man vil å ødelegge læringsmiljøet for elevene både ved Mosjøen skole og Kulstad skole. En fordobling av antall elever ved Mosjøen skole i utilpassede lokaler, hvor halvparten av elevene må busses til skolen blir en skolekatastrofe!

Det vises til at elevtallet har gått ned fra 2003, noe som stemmer. Det man ikke forteller at antall lærere er tatt ned samtidig slik at utgiftene i skolen er redusert parallelt med nedgangen i antall barn. Det som er av økte kostnader i Vefsn skyldes økte utgifter til spesialundervisning.

Har SP/AP ingen tro på sin egen Strategisk Næringsplan? I denne planen er det en rekke planer og gode målsettinger som skal skape vekst i Vefsn. Har man da ingen tro på at dette skal gi flere arbeidsplasser/innbyggere og behov for en god skole struktur i Vefsn?

Vi håper på konkret svar denne gangen. Er det ikke greit å si det som det er? Hva er den egentlige grunnen til at dere vil legge ned Kulstad Skole?