Gå til sidens hovedinnhold

Farsen Det nye Helgelandssykehuset er tydeligvis uten ende

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siste utspill i media kommer som forventet fra Rana, og da gjennom debattinnlegg i Rana Blad av kommunaldirektør, tidligere sykehusdirektør Jan Erik Furunes.

Ledelsen og styret i Helse nord RHF bør nøye vurdere risikoen og omdømmetapet ved å utsette nødvendige investeringsbehov i sykehuset i Nord-Norges tredje største bykommune.

Samtidig har nåværende prosjektdirektør i Helgelandssykehuset kommet med et liknende utspill i Rana No hvor han forventer at batterifabrikk og større flyplass på Mo må få konsekvenser for hovedsykehuset. Dette er tøv fra ende til annen. Et par tusen innbyggere fra eller til på Mo endrer ikke viktigheten av at hovedsykehusets innhold, og at plasseringssted blir sentralt på Helgeland.

Det de samme personer overser er at «kaffepausevedtaket» fra Helse nord, skisserte nytt hovedsykehus, plassert i eller ved Sandnessjøen, til en prislapp på ca. 3 milliarder kroner. Fortsatt drift av akuttsykehuset i Rana, forutsetter drift i eksisterende bygningsmasse, det samme gjelder for dag-poliklinisk tilbud i Mosjøen. Ingen av de to angjeldende steder har vedtaket forutsatt nybygg. At Helgelandssykehuset har tabbet seg ut ved kjøp av et gammelt sykehjemsbygg i tillegg til eksisterende sykehusbygg på Mo får stå for sykehusledelsens regning.

Helgelandssykehuset egen bærekraftsanalyse viser at investeringer ut over nytt hovedsykehus på nåværende tidspunkt ikke er til stede. Det umuliggjør annen prioriteringsrekkefølge på sykehus- investeringene, og at bygging av nytt hovedsykehuset samt ferdigstillelse av DMS i Brønnøysund blir det sentrale for styret i Helse nord.

Sykehuset på Selfors, sist oppgradert på 1990 tallet, og med to nybygde operasjonssaler i 2020, behøver ingen større oppgradering for å kunne eksistere som lokalsykehus for Rana med omland de kommende 15–20 år. Hva som skal gjøres etter den tid, får Helseforetaket ta når/om behovene oppstår.

Vi må kunne forvente at Helse Nords styre, ved hjelp av Helse nord RHF og Helse og omsorgs-departementet nå gjør de endelige vedtak angående framtidig innhold i hovedsykehuset, samt nødvendig størrelse og plasseringssted. Sykehusmiljøet i Rana og Rana kommune har for lenge fått lov til å harselere med Helgelands befolknings framtidige helsetilbud vedrørende sykehustjenester. Denne harseleringen går ut over Helgelandssykehusets troverdighet som institusjon, så vel som troverdigheten til Helse nord.

Vi som innbyggere på Helgeland har større forventninger til innhold i hovedsykehuset enn hva som er tilfelle i dagens Helgelandssykehus avd. Sandnessjøen. Ett hovedsykehus må, i tillegg til felles ledelse for de to akuttsykehusene, også forventes å bli tildelt oppgaver som i dagens situasjon forutsetter behandling ved andre sykehus i regionen, eller i andre helseregioner. For både innbyggere og ansatte vil det være ett viktig moment at hovedsykehuset i kraft av sin størrelse tiltrekker seg kvalifiserte leger og spesialister.

Om Høies vedtak skal stå til troende, må nytt hovedsykehuset bygges i Helgelands største trafikknutepunkt, regionsenter Sandnessjøen. I motsatt fall kan en videreføring av plassering på Tovåsen gjerne gjennomføres, men da under forutsetning av at Helse nord makter å få fram en kvalitetssikret analyse som muliggjør sikkerhet for framtidig bemanning. Skulle det siste alternativet vise seg troverdig, faller grunnlaget for akuttsykehus på Mo i Rana bort, og akuttsykehuset der kan erstattes med ett sykehusbygg plassert sentralt, og med DMS i Brønnøysund og på Mo.

Kommentarer til denne saken