Drepte i trafikken snakkes det hyppig om – det som omtales mindre, er hvor mange som blir hardt skadd i trafikken.

For enkelte som leser dette, er det kanskje litt diffust hva som skiller en person som er hardt eller lettere skadet. Ifølge Statens Vegvesen, er en person hardt skadet dersom hens liv en tid etter ulykken er truet eller har skader som fører til varig og alvorlig mén.

En hardt skadet person får med andre ord livet sitt snudd opp ned, og for en ung person med hele livet foran seg kan dette dessverre være med på å knuse drømmer og et normalt liv. Ikke nok med det – familien til den utsatte blir også sterkt påvirket.

Selv om Norge er best på trafikksikkerhet i verden, og at vi mest trolig havner under 100 drepte i trafikken for andre året på rad, ble det i fjor meldt om hele 627 hardt skadde personer. For å sette det i perspektiv, tilsvarer det at nærmere to personer hver dag blir hardt skadet på norske veier. Sammenlignet med 2019, er det en økning på 11 prosent.

Skadetallene i seg selv gir grunn til å sette julegløggen i halsen, men det som får Ung i Trafikken til å heve øyenbrynene, er at aldersgruppen 16 – 19 år utgjør over 10 prosent. Og det fremkommer faktisk at det er flest kvinner som blir hardt skadet i trafikken.

For å forhindre at din tenåring blir hardt skadet i en trafikkulykke, har Ung i Trafikken gjennom hele året reist rundt i Norge for å drive holdningsskapende arbeid. Og i tiden før jul setter vi i gang en sosiale medier-kampanje som forhåpentligvis bidrar til at de yngste sjåførene tar litt klokere valg i trafikken.

Ung i Trafikken ønsker ikke å skape et bilde av at alt er bekymringsfullt, men vi håper de familiene med en tenåring i hus, som enten skal starte med øvelseskjøring eller som nylig har fått førerkortet, tar seg en ekstra prat med sin kjære før hen setter seg bak rattet. De aller fleste kjøreturer går fint, men vi mener likevel det kan være lurt å be tenåringen(e) om å holde fartsgrensen, kjøre edru og legge bort mobilen. På den måten slipper vi å ringe julen inn med flere hardt skadde.

Som vi alltid sier, vi har ingen å miste.

Liv Marie Bendheim, Kampanjeleder, Ung i Trafikken