(iSandnessjøen)

Senterpartiet bryter et av sine viktigste valgløfter i Nord-Norge: Nesna får ikke egen høyskole, men blir et lærested underlagt Nord universitet.

– Oppsummert vil jeg mene at regjeringen nå leverer veldig hurtig på en av sakene som er viktig for oss, sammen med Nord universitet, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til VG.

Videre forteller han at regjeringens løsning innebærer at det skal utlyses studieplasser innen lærerutdanning og førskolelærerutdanning allerede nå til våren, og at studiene vil starte neste høst.

– Nesna fortsetter som en del av Nord universitet. Nord universitet vil lyse ut studieplassene, organisere tilbudet og det er Nord universitet sine lærerkrefter og faglige system som skal ivareta dette, sier han, og legger til at han har hatt god dialog med ledelsen ved Nord universitet om saken.

Beskjeden om at løftet om å gjenopprette en egen høyskole på Nesna er vraket vekker sinne og frustrasjon på Nesna.

– Jeg opplever vi holder på å bli lurt på nytt, og at Hurdalsplattformen ikke er verdt papiret det er skrevet på. Vi føler oss brukt. Det står i Hurdalplatformen man skal gjenskap en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, sier Jenny Myklebust, som har ledet folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland til VG.

Statsråden går ikke med på at deres løsning er et løftebrudd.

– Man kan ikke si at dette er et løftebrudd. Vi skal ha opptak til studiestedet på Nesna allerede i vår, og studieoppstart til høsten. Vi har også en veldig tydelig ambisjon om videreutvikling av Nesna som universitetssenter. Dette er en veldig god løsning, sier han til VG.