(iSandnessjøen)

– Med den langstrakte og varierte kysten og næring i hele landet, har vi sjømatbedrifter på de ytterste øyer og i fjordene våre. Sånn skal det fortsatt være. Mange av veiene til og fra disse bedriftene er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Det er ekstra utfordrende for lastebiler å frakte varer til bedriftene, og eksportere sjømat fra kysten til markedet. Vi håper at denne tilskuddsordningen vil være til god hjelp i årene som kommer, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i en pressemelding.

Tilskuddsordningen kom på plass etter ønske fra Stortinget. Statens vegvesen har hatt ansvaret for å fordele pengene fra tilskuddet, og fylkene selv har søkt om penger til de fylkesveiene de mener har behov for en oppgradering.

Fylkesvei 828 mellom Herøy og Dønna kommuner får til sammen 20 millioner fordelt på de tre kommende årene. Fylkene må bidra med 60 prosent av kostnadene og eventuelle kostnadsoverskridelser. Så snart fylkene har dokumentert egenfinansiering og med forbehold om Stortingets bevilgninger kommende år, vil fylkene få den endelige tildelingen.

– Det er behov for å bidra til å utbedre fylkesveier som er viktige for sjømatnæringen, selv om dette er fylkeskommunenes ansvar. Etterslepet på fylkesveier er stort, og regjeringen har derfor gitt ekstra penger til en tilskuddsordning fra 2020–2021. Nå er tildelingen klar, og i Nordland er det tre veier som får støtte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

De andre to veistrekkene i Nordland som får støtte er fylkesvei 821 Frøskeland – Myre som får til sammen 26,8 millioner, og fylkesvei 7488 Støvset – Breivik m/tilførselsveier som får fire millioner kroner.

50,8 millioner til veier i Nordland – Helgeland får av potten