– Vi har utrolig mye vi kan bruke pengene på, så det blir ikke noe problem å finne noe å bruke det på, sier Ellinor Saue, leder i Mosjøen Sanitet. Hun ramser opp flere lokale prosjekt.

En gave til jul

Nå er Mosjøen Sanitet ung og Mosjøen Sanitet ei forening, og de som har vært engasjert i det, fortsetter med prosjektet «En gave til jul» som hjelper familier og andre som sliter med å få endene til å møtes til julegaver, julemat med mer.

– Så det er noe av det vi gjør. I år kom det ikke inn all verden på kreftmarsjen vi hadde, men vi har allerede bestemt å gi 10.000 kroner til barneavdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø. Det er mange barn fra Mosjøen som har kreft, som er der, konstaterer hun.

I tillegg til de helt lokale tiltakene forteller kasserer Sølvi Isaksen at foreninga i Mosjøen også støtter ulike fond og stipend.

– For eksempel forsking på kvinnehelse, sier hun. De frivillige står også på med håndarbeid.

– Vi strikker sokker og gir håndduker til alle nyfødte gjennom helsestasjonen, sier Isaksen.

Mosjøen sanitet har gitt inntekter fra salg av fastelavnsris på 57.000 kroner som bidrag til spleis på to hjertekompresjonsmaskiner til ambulansene, og har lovet at inntektene fra neste års salg skal gå til å samle inn penger til en tredje.

– Gode formål

– Det er bra at pengene kommer godt med. Kjempefint at vi kan bidra til den verdiskapinga som foregår i foreningene, sier bedriftsrådgiver Torgeir Kroknes.

Grong Sparebank er klare på hvorfor de velger å støtte nettopp Mosjøen Sanitet.

– Det er jo fordi de er en så god bidragsyter. Ikke minst på grunn av alt dere har gjort i koronatida, sier Tove Bukten.

Da nedstengningen begynte i mars, var Mosjøen Sanitet tidlig med på laget som ringte rundt til eldre som satt hjemme. I tillegg har frivillige stått parkeringsvakt på koronasenteret på Kippermoen.

– Det er en veldig god hjelp dere gjør, roser Bukten.

Denne høsten har Mosjøen Sanitet hjulpet til med influensavaksinen, som ble satt på Betel. I tillegg er foreninga i planleggingsfasen på nye prosjekt til neste år.

– Folk skjønner vel hvorfor vi gir til saniteten, når vi hører dette. Dere gjør mye mer enn jeg ante, og er en stor bidragsyter. Vi vet at pengene blir godt ivaretatt, roser Bukten.

– Dere stiller opp lokalt og er engasjert for utsatte grupper og innen kvinnehelse. Det er viktig, konstaterer Kroknes.

Tenn et lys 2020

Tenn et lys er Helgelendingens innsamlingsaksjon til alle frivillige som bidrar til å gjøre vår landsdel til et godt sted å bo.

I advent gir vi bort markedsføringsplass til en verdi av kroner 300.000 kroner, og oppfordrer regionens næringsliv til å gi det samme til gode lokale formål.