I vinterferien ble det funnet videokameraer i taket på seks handicaptoalett på Hadsel videregående skole, studiested Stokmarknes.

På skolens egne nettsider meldes det at kameraene nå er fjernet, og at saken er meldt til politiet.

Det er uklart hvor lenge kameraene kan ha vært på toalettene, men politiets etterforskning vil forhåpentligvis gi svar på dette.

Kan ha stått der over tid

Fungerende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen, påpeker at dette kan være en belastende opplevelse for elevene ved skolen, og vil derfor skjerme dem mest mulig.

– De fleste elevene våre er unge og har liten erfaring med media og stor oppmerksomhet. Dermed håper jeg at det blir vist hensyn til dem, og at de ikke blir kontaktet direkte, oppfordrer Hansen.

Et godt kamuflert videokamera ble funnet av driftspersonell ved skolen på torsdag sist uke. Hele studiestedet har blitt gjennomsøkt på jakt etter flere kamera. Totalt ble det funnet seks like kamera, alle på handicaptoaletter i B- og C-blokkene på studiested Stokmarknes.

– De var så godt skjult at de kan ha stått der over noe tid. Derfor gjøres det nå en stor jobb ved skolen for å ivareta alle elever, ansatte og andre besøkende og leietakere som kan ha vært innom disse toalettene den siste tiden, sier han. Saken ble meldt til politiet tidligere i dag, og skolen bistår politiet i etterforskningen. Det betyr at det er lite annen informasjon Nordland fylkeskommune kan gå ut med per i dag. Spørsmål om etterforskningen må rettes til politiet, sier Hansen.

Studiested Melbu har også vært gjennomsøkt, uten tilsvarende funn.

Sjekker andre skoler

I løpet av mandag og tirsdag kommer Nordland fylkeskommune til å gå gjennom alle skolelokaler i fylket for å lete etter lignende kamera.

– Vi har ingen grunn til å tro at det skal være lignende tilfeller på noen andre skoler, men vi er ikke villige til å ta den risikoen, så nå går vi gjennom alle lokaler for å være sikre på at dette ikke har skjedd andre steder også, sier Hansen.

Skolen har opprettet et team som kan svare på henvendelser både på e-post, telefon og ansikt til ansikt. I tillegg er skolehelsetjenesten og bedriftshelsetjenesten tilgjengelig for å kunne svare ut spørsmål og snakke med både elever og ansatte som kan ha behov for det.