Leserinnlegg og tilsvar til mange andre parti

I lys av de siste fagre valgkamp-lovnader har vi kunnet lese oss opp på innlegg fra det ene etter det andre partiet, som endelig setter fokuset på kostnadene for personer som er totalt avhengig av ferger. Industri- og Næringspartiet (INP) har lenge frontet prinsippet om at ferger er en del av riksveinettet, noe vi i disse dager kan se andre etablerte partier endelig har fått opp øynene for. Graden av hvor fort og hvor mye de skal kutte, og hvordan de skal finansiere det er jo variabel.

AP ved Jonas Gahr Støre og sin nestleder, lanserte først en versjon som ville resultere i økte avgifter på en annen plass, så regnet de litt og uken etter kom Jonas og sa det var ikke slik han mente det. Denne uken skal de ikke vente til høsten, men kutte umiddelbart.

Sylvi Listhaug og Frp sine talsmenn hadde en ny versjon, de ville bare øke uttaket nok en gang fra Oljefondet og at det på sikt ville lønne seg. Når de da så alle andre som ville ta tak i dette, ville de ta saken til stortinget med en trappetrinnsmodell og på sikt gi «gratis riksveiferger». SP har også foreslått en versjon som ikke er helt kartlagt finansieringen av.

Industri- og Næringspartiet (INP), som et nytt nasjonalt parti, og som for første gang i historien stiller til valg, har siden dag én hatt i vårt program at «FERGER ER EN DEL AV RIKSVEINETTET». Vi har ikke endret vår politikk siden vi lanserte det 29.02.20.

Vi i INP ønsker å føre en konsekvenspolitikk, og i den forbindelse har vi satt oss inn i bakenforliggende kostnader ved drift, vedlikehold og nyetablering av veier. Vi ser på Statsbudsjettet at det innenfor rammene av inntekter fra avgifter på kjøretøy og drivstoff, finnes rom for å overføre kostnaden til den delen av budsjettet.

De etablerte partiene som kriger om distriktenes gunst i forbindelse med valgkampen, har nå startet med å love gull og grønne skoger. Noen vil øke avgifter, andre vil øke uttak av pengene vi er avhengige av i fremtiden, for å dekke kostnader for velferdssamfunnet. INP sin konsekvenspolitikk finner rom ved omdisponeringer i årets statsbudsjett, å flytte noen posteringer slik at de 3-4 mrd som kreves for å innføre gratis ferger er oppfylt. VI ønsker ikke å overføre inndekningen til andre deler av samfunnet ved skatteøkning, ei heller ved å øke uttak av fremtidige inndekningsmuligheter for å vedlikeholde velferdsstaten.

Valget står 13. september 21, på tide å STEMME NYTT, STEM INP

Owe Ingemann Waltherzøe leder Industri-og Næringspartiet (INP), Bjarte Helland nestleder INP og Johnny Ronesen Fylkesleder Nordland INP