Etterlyser en skredvurdering i Vefsn: – Drevja barnehage har samme faregrad

Torbjørn Os (Rødt) etterlyser en sak til Vefsn kommunestyre om kvikkleire. Han minner om en stor risiko for leireskred flere steder.