Gå til sidens hovedinnhold

"Etter vårt skjønn er man etter hvert blitt svært liberale når det gjelder å imøtekomme skuterønskene"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Egne områder for skuterlek

Fremskrittspartipolitiker Bjørn Larsen i Vefsn vil nå ta et aktivt initiativ for at det skal åpnes egne områder for såkalt frikjøring med snøskuter. Argumentasjonen er omtrent den samme som ble brukt før kommunene fikk åpne løyper til såkalt rekreasjonskjøring. Resultatet av denne ordningen er at omfanget av løyper øker. Og for hver ny kilometer med nye skuterløyper som åpnes, kommer det nye argumenter for enda flere skuterløyper.

Både Vefsn, Grane og Hattfjelldal har sakte men sikkert utvidet løypenettet etter at de opprinnelige løypene ble åpnet. Tilknytningsløyper, verdien av nye traseer, kommunene må henge sammen i et felles løypenett og viktigheten av løyper til Sverige, løftes fram som vesentlig i begrunnelsene. Det har ført til at kommunene har tilpasset eksisterende løypenett og åpnet nye traseer.

På denne plass har vi støttet prosessene for at kommunene skal ha anledning til å bestemme om de ønsker å åpne egne skuterløyper for rekreasjonskjøring. Skeptikerne har hevdet at skuterkjøring i løypenettet forstyrrer dyreliv og representerer økt forurensning enten det gjelder støy eller eksos. Men det viktigste argumentet til skeptikerne har etter vår oppfatning, vært frykten for at skuterentusiastene tar hele hånda når de først har fått lillefingeren. Mye tyder på at det er det som skjer nå.

Det er liten tvil om at det kommunale selvstyret er under press når lokalpolitikerne åpner stadig nye skutertraseer. Etter vårt skjønn er man etter hvert blitt svært liberale når det gjelder å imøtekomme ønskene. Vi tror hele ordningen hadde stått seg på å være noe mer restriktive enn det som er praksisen i dag.

Behovet for områder der det er fri kjøring er ikke av ny dato. Det som er nytt er at det etter hvert er stadig flere som mener behovet for friområder til snøskuterkjøring er stort og at det vil være en berikelse ikke minst for ungdom. Vi tillater oss å stille spørsmål ved om argumentene holder. Skal slike friområder kunne åpnes, krever det riktignok en lovendring. Men den trenger ikke nødvendigvis å være svært langt unna. Det grunnleggende spørsmålet er knyttet til behovet, og om kommunene er sterke nok til å stå i mot kravene om utvidelser og tilrettelegging.

Hverken trivsel for ungdom i by og bygd, eller distrikts-Norges muligheter til å overleve, står og faller med friområder for skuterlek, slik man fra tid til annen kan få seg til å tro. At Frp vil ha frislipp for skuter er ikke overraskende. Derimot kan det ha svært mye for seg å si fra om at nok er nok. Naturen skal brukes, men den skal brukes med vett og forstand.

Kommentarer til denne saken