Gå til sidens hovedinnhold

Etter tingrett-avgjørelsen: «Vårt håp er at de fire store opposisjonspartiene finner sammen i flere saker»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tingrettene på Helgeland

Et flertall på Stortinget vil skrote regjeringen forslag om en omfattende sammenslåing av rettskretser i Norge. På Helgeland innebærer dette at både Alstahaug og Brønnøy skal bestå som selvstendige rettskretser og ikke slås sammen med Rana tingrett. Det er på alle måter bra at fornuften fortsatt lever og ser ut til å seire i denne saken.

Det var Domstolskommisjonen som i sin utredning i 2019 anbefalte et drastisk kutt i antall rettskretser i Norge. Kommisjonens forslag var å redusere antall rettskretser fra 60 til 22 og samtidig halvere antall rettslokaler. Regjeringen vil ikke gå så langt, og i utredningen som nå er på høring, støtter de reduksjonen i antall rettskretser, men ønsker å beholde antallet rettslokaler.

Les også

Stortingsflertallet vil ikke flytte Alstahaug tingrett til Mo i Rana: – Positivt for hele Helgeland

Skulle regjeringens forslag bli vedtatt, vil det innebære at Alstahaug og Brønnøy tingrett slås sammen med Rana tingrett, samt at Helgeland jordskifterett flyttes fra Mosjøen til Mo i Rana. Det vil i så fall innebære både tap av arbeidsplasser og føre til ekstra byrder både for påtalemyndighet, advokater og publikum. Med andre ord et dårligere tilbud til hele befolkningen og en unødvendig sentralisering.

Vi kan ikke annet enn heie på Frps Hanne Dyveke Søttar og det øvrige flertallet på Stortinget som vil avlyse hele opplegget. En endring slik regjeringen foreslår, vil trolig bli et nytt tilskudd i serien av mislykket reformering, som både politireformen og regionreformen er eksempler på.

Les også

Fortsatt stor usikkerhet om jordskifteretten forsvinner fra Mosjøen: – Å flytte til Mo blir å flytte til utkanten

Fra fagfolka har det vært hevdet at et kutt i rettskretser og sentralisering av ansatte vil føre til et bedre fagmiljø som til syvende og sist vil være viktig for å ivareta folks rettssikkerhet. Det er nøyaktig samme argumentasjonen som er brukt i andre sammenhenger, som da politireformen ble gjennomført. Nærpolitireformen skulle gi oss et politi som var tettere på folk og til stede i lokalsamfunnene. Vår opplevelse er at det stikk motsatte har skjedd. Vi har aldri hatt et politi som er fjernere fra der folk bor og lever.

Vi skjønner at fagfolk synes det er greiest å praktisere i store miljøer. Men fagfolka tenker sjelden lenger enn til egen nesetipp. Det ligger ikke i deres ryggmarg å tenke hele landet og hele befolkningen. Derfor kan de med tyngde hevde at både rettssikkerhet og mer til er truet dersom man viderefører et regime med 60 rettskretser.

Men de om det. Vi for vår del roser flertallet på Stortinget som tar affære og avlyser en dårlig reform. Vårt håp er at de fire store opposisjonspartiene finner sammen i flere saker og tøyler en regjering med politiske målbilder det ikke alltid er like lett å få øye på. Om ikke annet så for folk i hele landet sin skyld.

Reagerer på tingrettforslag: - Uansett hva Rana holder på med, stjeler de fra resten for å bli større selv

Kommentarer til denne saken