Etter hendelse med et personale ved Rana DPS måtte pasient forlate avdelingen. Så ble hen kastet ut av sitt husvære

Nå oppretter Fylkesmannen i Nordland tilsyn mot Helgelandssykehuset og Rana kommune.