Gå til sidens hovedinnhold

Et samfunn i flytsonen

Espen Isaksen gir tommelen opp til næringslivslederne, gründerne, ildsjelene og andre som ønsker å utvikle lokalsamfunnet.

Meninger

I idrettenes verden snakkes det ofte om å være flytsonen når ting fungerer som de skal. Det kan være å lykkes med små detaljer på hoppkanten, slik at hoppene blir lengre i flere hoppkonkurranser på rad, det kan være at skiene bare flyter over snøen i langrennsløypa slik at dobbeltdansen føles lekende lett og farten holdes høy, det kan også handle om at fotballaget lykkes med arbeidsoppgavene sine på fotballbanen over tid. For å komme i flytsonen pekes det ofte på nødvendigheten av hardt arbeid med rett fokus over en lengre periode, tøffe prioriteringer, rett nivå på arbeidsoppgavene ut ifra kompetansen på utøveren eller gruppa, god planlegging og gode strategier. Til slutt handler det veldig ofte også om en god porsjon flaks. Den gamle alpinstjernen Ingemar Stenmark sa en gang følgende: «Jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag träner desto mer tur har jag».

Skriftlig avskjedigelse

Det er selvfølgelig umulig å sammenlikne hvordan mekanismene i en kommune eller et lokalsamfunn fungerer med mekanismene på idrettsarenaen. På lik linje som det er umulig å sammenlikne alle mekanismer i det private næringsliv med det offentlige. Slike sammenlikninger er kanskje også unødvendig og urettferdig, men det er flere paralleller når lokalsamfunn, kommune, næringsliv eller idrettsutøvere og lag er i flytsonen og lykkes.

I den senere tid har det vært skrevet flere leserinnlegg i lokalavisa med betraktninger hvordan nå-situasjonen i Vefsn er. I ulike grupper og i kommentarfelt på sosiale medier er også engasjementet stort. I sosiale medier og i kommentarfelt er det lettere å ty til et hardere og røffere språkbruk enn i tradisjonelle leserinnlegg. Jeg har selv sett det har blitt foreslått å skaffe advokat på vegne av innbyggere i Vefsn kommune slik at ikke sentrale aktører skal få lov til å rasere samfunnet mer. Både lokalpolitikere, kommuneadministrasjonen og undertegnende har fått skriftlig avskjedigelse flere ganger i sosiale medier av egne innbyggere. Det jobbes for lite, det er for lite aktivitet og det foreligger ingen strategier er gjennomgangsmelodien. Det forsøkes av noen å tegne et bilde av et lokalsamfunn som i hvert fall ikke jeg kjenner igjen. Meningsutveksling, uenighet og diskusjoner er bra, men diskusjonene og uenigheten må være basert på den faktiske situasjonen, og ikke en oppdiktet situasjonsbeskrivelse.

– Vi lykkes med mye

Det er tydeligvis et behov for mer informasjon ut til befolkningen hva som skjer i Vefsn når flere har et behov for å snakke ned byen og kommunen de selv velger å bo i. Kanskje må flere av oss gå i oss selv og spørre om vi er flinke nok til å kommunisere ut hva som skjer i vårt lokalsamfunn? Dette gjelder næringslivet selv, politiske miljøer, Vefsn kommune, lokalmedia og ikke minst MON. I den sammenheng er det svært gledelig at Alcoa Norge nå skal ansette en kommunikasjonsansvarlig lokalisert i Mosjøen.

Det er stor aktivitet i Vefsn og vi lykkes med mye. Det investeres nærmere 4,5 milliarder kroner i et av Europas største enkeltstående vindparker, det skal bygges ny videregående skole til nærmere en milliard kroner. Vi har fått flertall på Stortinget for utredning av rekruttskole for Brigade Nord på Drevjamoen og HV-14 mobiliserer for å følge opp stortingsflertallet om rekruttskole for Heimevernet som også har stått skrevet om i Helgelendingen. Vi har endelig fått et stortingsflertall for at den nasjonale våpenforvaltningen skal lokaliseres i Mosjøen i tett samarbeid med Brønnøysundregistrene. Vi har fortsatt mulighet å få et hovedsykehus på Helgeland lokalisert i akseptabel pendleravstand fra Mosjøen sentrum. Det jobbes iherdig og godt med et storhallprosjekt og gondolbane, begge prosjektene med investering på nærmere kr 300 millioner. Naturlige Helgeland annonserte nettopp en investering på 400 millioner kroner for å utvikle reiselivsnæringa på Helgeland. Sjøsiden senter bygger ut og vi har fått etablert en handelspark i Mosjøen. Svevia har byttet forretningsadresse til Mosjøen og planlegger nye investeringer i lokalsamfunnet. Haaland-gruppen har etablert seg i Mosjøen og har store planer. Tore Larsen har igjen tatt opp hansken om utbyggingen av kvartal 10. I nordkommunen har regulering startet av en klatrepark med en svært god beliggenhet. Tess har annonsert behovet for nytt forretningsbygg på Baustein hvor Storvik også har etablert seg. Det er flere ulike leilighetsprosjekter under etablering. Alcoa Mosjøen setter produksjonsrekorder i et år preget av en pandemi. Det bygges opp et nordnorsk kompetansesenter for bærekraftig mat i Marka med blant annet et fagskoletilbud som allerede er etablert. Vi har fått statlige bevilgninger til å fornye laksetrappene i Vefsnavassdragene og vi bygger opp kompetansemiljøet innen vassdragsforvaltning som kanskje de eneste i Norge. Vi har også mulighet til å lande et av landets mest spennende karbonfangst prosjekter med etablering av Bergen Carbon Solutions i godt samarbeid med Alcoa Mosjøen. Her vil vi for alvor tar del i det grønne skiftet. Vi har nylig fått daglige godstogstopp i Mosjøen og det jobbes godt for et nytt godsterminalbygg på havna. Det reguleres nye næringsarealer og det jobbes med interessenter på Drevjaleira. I tillegg er det mye annet som skjer som ikke står nevnt blant eksemplene, og det er garantert mye aktivitet som jeg ikke har oversikt over.

– La oss gi tommelen opp

Vi er en kommune med vel 13.500 mennesker. Vi er ikke Oslo, Trondheim eller Bodø, og vi er heller ikke Mo i Rana. Vi er Mosjøen og Vefsn, vi har de hodene vi har, vi har de ressursene vi har og vi har de forutsetningene for å lykkes som vi har. Når det er sagt kan ikke det være noe hvilepute, vi kan i likhet med alle andre bli bedre, på det meste.

Vefsn-samfunnet er i flytsonen! Jeg tror ikke det er mange lokalsamfunn på vår størrelse som har så mange baller i lufta og er inne i slik stim som nettopp oss. Som i livet ellers kan vi selv velge å ikke bruke energi på dem som ikke vil være med å utvikle, vi kan jobbe hardere for å øke muligheten for mer flaks og i sum kan vi endre forutsetningene som ligger til grunn for å være i flytsonen over tid. Det er det vi ønsker, at flyten eller stimen skal vare lenge. Det er da vi får vekst og utvikling i vårt lokalsamfunn.

La oss gi tommelen opp til næringslivslederne som satser, til gründerne som ønsker å realisere sine drømmer, til ildsjelene som har gjennomføringskraften til å realisere sine ideer og andre som ønsker å utvikle lokalsamfunnet.

God jobb til alle som bidrar!

Kommentarer til denne saken