Spørsmål om sykehus

Redaktør!

Jeg har med interesse lest redaktør Marit Almendingens leder om vedtaket i Helse Nord angående tarmkreftoperasjoner på Helgeland. Jeg har stor respekt for at det er ulike syn og synsvinkler på spørsmål angående Helgelandssykehuset, men ber om å få stille redaktøren tre spørsmål som jeg fra min synsvinkel synes er viktige:

1. Kan utførelsen av en type operasjon som forekommer ca 40 ganger i året være avgjørende for statusen til en av Helgelandssykehusets avdelinger?

2. Er status og prestisje knyttet til betegnelsen "hovedsykehus" viktigere enn at pasienter fra Helgeland får gjennomført livsviktige kreftoperasjoner innenfor anbefalt tid?

3. Et politisk vedtak er gyldig inntil et nytt, lovlig vedtak som bryter med det første fattes. Hvorfor skulle det være umulig å vedta at Helgelandssykehuset skal være ett sykehus med tre avdelinger; i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana?