«Et av flere friske pust på reiseliv- og opplevelsesfronten i vår region de senere årene»

Av
DEL

Spenstige opplevelser

LederRiver North i Grane har spenstige planer for å utvikle naturbaserte opplevelser på Helgeland. Anført av gründer og ekstremsportsutøver Mariann Sæther ønsker selskapet å investere i bygninger og fasiliteter tilpasset et internasjonalt marked. Det er all grunn til å heie på initiativet. Vi tror konseptet kan treffe blink. Naturbaserte opplevelser har et svært stort potensial og med en kundegruppe der betalingsviljen er stor.

River North er etablert på Trofors med elvesport på Vefsna med sideelver som hovedprodukt. I konseptbeskrivelsen ser selskapet for seg å utvikle virksomheten til å omfatte opplevelsesbasert turisme på hele Helgeland, fra kyst til innland. Det er et ambisiøst prosjekt som trenger all den støtte det kan få. Opplevelsesbasert reiseliv er spådd en lysende framtid. Det gjør forretningsideen svært god. I tillegg skal den utvikles i en region med en fantastisk natur og der opplevelsene står i kø, til alle årstider.

Men veien fram vil være svært krevende. Ikke minst vil det være utfordrende å få tilgang på kapital for å investere i nødvendige fasiliteter. Riktignok er mange av de som søker naturbaserte opplevelser enkle folk uten krav til ekstraordinær luksus. Men for å nå et større marked og dermed legge det beste grunnlaget for lønnsom drift, må tilbudet tilpasses også dem som krever litt mer enn telt, leirbål og improviserte løsninger. Vi tror det er fullt mulig. Men forutsetningen er at man klarer å kompromisse mellom det rent naturbaserte og det noe mer kommersielle. Det er ofte krevende når idealisme og bærekraft utfordres av god forretningsdrift.

Vi tror det er fullt mulig. All erfaring viser det. Det er nok å henvise til lignende opplevelsesbedrifter i Troms og Finnmark. Svært mange av disse virksomhetene har lyktes til fulle, og noen driver et helårstilbud som både genererer arbeidsplasser og god økonomi. Det er fornuftig å bygge videre på firmaets kjerneprodukt som er elveaktiviteter. I så måte er hele Helgeland godt rigget fra naturens side. Men vi tror det ligger betydelige muligheter utover dette. Og da i første rekke gjennom å utvikle kombinasjonsprodukt som både omfatter fjell og kyst. Gjerne i samarbeid med andre reiselivsbedrifter både i og utenfor Grane kommune.

River North er et av flere friske pust på reiseliv- og opplevelsesfronten i vår region de senere årene. Vårt håp er at de lykkes i arbeidet med å bygge opp et internasjonalt reiselivsprodukt. Men det forutsetter både entusiasme og drahjelp fra lokalsamfunnet. Grane kommune har vært en god medspiller så langt. Men planene til selskapet er regionale. Det bør også være et godt grunnlag for å utfordre både nabokommuner, regionråd og fylkeskommune. Offentlige kroner sitter ikke løst for tida. Men noen prosjekter er viktigere enn andre. River Norths prosjekt er et slikt.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags