Erfaringer fra tidligere utprøvde klinikkdannelser bør vurderes opp mot ideen om klinikkdannelse av to små sykehus på Helgeland

Av
DEL

Leserbrev En overordnet ny organisasjonsstruktur for UNN ble vedtatt 17.12.07. Målet for den nye organisasjonen var å samle selvstendige avdelinger i færre og større driftsenheter: Klinikker / Klinikkstruktur (KS).

Målsetningen for styrets behandling, var behovet for «å styre etter kvalitet» under mottoet «Riktig kvalitet gir god økonomi».

4 1/2 år senere, i april 2012, kom «Oxford Research» ved hjelp av «Bedriftskompetanse» og «VINN» med evaluering av prosjektet for den nye klinikkstrukturen. Klinikkstrukturen ble sett i relasjon til langsiktighet, utvikling og omstilling (LUO) ved universitetssykehuset i Nord Norge.

Prosjektets mål var å:

- Styrke UNN som universitets- og regionssykehus.
- Forbedre lokalsykehusfunksjonene.
- Oppnå økonomisk handlerom.
- Redusere de ansattes opplevelse av misforhold mellom oppgaver og ressurser.
- Bidra til en ny, felles organisasjons-kultur i UNN.

Dokumentanalyser av LUO (langsiktighet, utvikling og omstilling)

Arbeidet med LUO var omfattende dokumentanalyser og dybdeintervjuer av 120 ansatte og 1015 besvarelser. Utfordringene ved KS er at toppledelsen opplever organisasjonsstrukturen som god. Medisinske fagmiljøer og ansatte på operativt nivå opplever større avstander til forvaltning og administrasjon. Det oppleves som umulig å komme i dialog med administrasjonen innenfor svært travle hverdager og knappe økonomiske rammer.

Fungerende klinikker

Fungerende klinikker innen Rehabilitering, Rus- og Spesialpsykiatri, BUPA/Allmenpsykiatri og BUP`ene overføres til Barn – og Ungdomsklinikker.

Sykehusene i Narvik og Harstad deles ikke inn i fagområder. Hver av sykehusene fortsetter som klinikker.

Vurdering av LUO prosjektet:

Fagmedisinsk personell på operativt nivå i sykehusene, vurderer de negative konsekvensene som betydelig større enn ledelse og administrative ansatte. Mange ansatte i sykehusene ved UNN Harstad og UNN Narvik mener LUO har påvirket lokalsykehusene «NEGATIVT».

Klinikkdannelser etablert internt ved små sykehusenheter som Harstad og Narvik medfører en oppsplitting av tverrfaglig organisering. Den samme konsekvens vil påvirke klinikkfunksjoner for Rana og Sandnessjøen.

Foreliggende styringsdokument må forkastes.

Med et felles hovedsykehus for Helgeland på Tovåsen for 80.000 helgelendinger, vil klinikkfunksjonen for Helgelandssykehuset være sterkere samhandlende med Nordlandssykehuset i Bodø og med Universitetssykehuset i Tromsø.

Styringsdokument for «Nye Helgelandssykehuset» bør i helhet forkastes.

Videre arbeid i konseptfasen bør legges til side inntil helseforetaket for Helgelandssykehuset HF, med nyansatte har funnet sine stillinger og arbeidsfunksjoner i Sandnessjøen.

Flytting av helseforetaket bør legges inn i en termin med innlagt frist for videre oppstart av konseptfasen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags