Det pågår nå en landsomfattende dugnad for å hindre at koronaviruset sprer seg. Alle deltar fra barnehagebarn som ikke får være sammen med venner i barnehagen til eldre på sykehjem som ikke får besøk av sine nærmeste. Utallige bedrifter har måtte stenge ned virksomheten på ubestemt tid med store økonomiske tap og risiko for å gå konkurs.

Alle deltar i dugnaden, og det ser ut som strategien virker. Nasjonalt har antall innlagte korona-pasienter på sykehus flatet ut og gått noe ned de siste dagene. I skrivende stund er det ingen korona-pasienter på Helgelandssykehuset. I Vefsn og Grane er det til sammen to smittede personer og ingen i Hattfjelldal. Med andre ord: Man har full kontroll over situasjonen på Helgeland!

Et tiltak er Helgelandskommunenes egne karanteneregler som innebærer at alle som har reist utenfor Helgeland går direkte i 14 dagers karantene. Det innebærer at personer som bor sør for Trøndelagsgrensen, ikke kan dra til Vefsn på jobb uten å havne i karantene.

Dette passer dårlig for det svenske vindmølleselskapet Eolus Vind som henter sin arbeidskraft utenfor Helgeland for bygging av veg i Tverådalen. Datterselskapet, det Oslo-registrerte Øyfjellet Wind AS, henter arbeidskraft i Trøndelag for rydding av skog i en kraftlinjetrasé i Vefsn. Eolus Vind har søkt om dispensasjon fra karantenebestemmelsene, men Vefsn kommune innvilget ikke søknaden den 26. mars med den begrunnelse at bygging av veg ikke er «samfunnskritisk virksomhet». Det var selvfølgelig helt riktig!

I en mail til Eolus Vind skrev rådmannen i Vefsn, Erlend Eriksen, at han legger til grunn at alle aktører «er seg sitt ansvar bevisst med henblikk på å bidra i vår nasjonale og internasjonale innsats for å begrense smitte og utbredelse av viruset Covid 19.» (Helgelendingen 27.03.20). Man kan spørre: Er Eolus Vind helhjertet med i denne dugnaden?

Sist mandag ga Vefsn kommune etter for presset og åpnet for å kunne gi dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Dispensasjons-muligheten gjelder for næringslivet, prosjekt og anleggsarbeid. Ingen tvil om at det svenskeide Eolus Wind har presset på for å få dette gjennom!

Dette til tross for at kommuneoverlegen i Vefsn, Hege Harboe-Sjåvik, uttalte til Helgelendingen 1. april at hun i høyeste grad mener at vi på Helgeland bør opprettholde lokale og regionale strenge karantenebestemmelser, med færrest mulig unntak. Kommuneoverlegen påpeker at vi er i en prekær situasjon globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Har Eolus Vind forstått kommuneoverlegens budskap? At man taper penger eller blir forsinket med et prosjekt, er ingen relevant begrunnelse i denne situasjonen. Hadde alle bedrifter som daglig taper penger på dugnaden, tenkt på samme måte som Eolus Vind, hadde vi ikke hatt noen felles nasjonal dugnad for å bekjempe dette farlige viruset!

Som KrF-politiker ser jeg ingen grunn for at liv og helse settes i fare for kapitalkreftene.