– Det er fremdeles altfor få i aldersgruppa 18–44 år som har registrert seg på kommunens vaksinasjonssider. Vi er avhengige av slik registrering for å få en effektiv vaksinasjonslogistikk, og få vaksinert størst mulig andel av befolkningen, sier Øyvind Rømo i ei pressemelding. Han er smittevernlege i forbindelse med covid-19 i Vefsn. Han oppfordrer folk til å registrere seg på:

Registrering i vaksinekø og timebestilling for vaksine

De som ikke har registrert seg der, eller eventuelt har blitt registrert manuelt via vaksinetelefonen, vil ikke få slik innkalling. Også helsepersonell som ikke er vaksinert må registrere seg via dette systemet.

Per i dag er det i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset satt til sammen 8220 vaksinedoser. Det vil si at 3467 er ferdigvaksinert og har fått to doser, og 1286 personer har fått én dose. Dermed har 36 prosent av byens befolkning fått en eller to doser.

Når det gjelder korona er det så langt tatt 11.154 tester i Vefsn. Det er ikke påvist noen nye tilfeller av covid-19 den siste uka Det er til sammen påvist 27 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet.

– Vi har per i dag ingen registrerte smittede i Vefsn, og heller ingen i smittekarantene, sier Rømo

Det siste påviste tilfellet var 18. april 2021.