Enova er ett av statens verktøy i arbeidet med teknologiutvikling for å spare elektrisk strøm, og å få frem nye energikilder.

Vinterens strømpriser og manko på elektrisk strøm i Europa viser behovet både for utbygging av mer elkraft samt reduksjon av forbruket.

Ett tiltak vi har lang erfaring med er luft til luft varmepumper. Dette er noe som gir rask effekt når det gjelder reduksjon av utslipp samt sparing av strøm, og det er noe som alle kan nytte seg av uten store bygningsmessige kostnader.

Denne løsningen støttes dessverre ikke av Enova, den er heller ikke prioritert av staten med fritak for MVA når det gjelder investering.

Ser en på andre tiltak som støttes av Enova kan nevnes elektriske mopeder og motorsykler.

Dette viser at tiltak som har stor og rask effekt når det gjelder reduksjon av utslipp og sparing av strøm ikke prioriteres, mens tiltak som nærmest må betegnes som hobby og over hodet ikke kan måles som positivt tiltak i kampen for reduksjon av utslipp og reduksjon av strømforbruk støttes.

En stor del av midlene Enova forvalter kommer fra energifondet som samtlige i hele Norge finansierer med et påslag på strømregninga.

Det er derfor viktig med sterkere politiske føringer av Enova på hva som skal prioriteres i deres ressursbruk.

Hattfjelldal arbeiderparti foreslår at de som investerer i luft til luft varmepumper får støtte fra Enova, samt at MVA til slik investering også fjernes. Dette vil være et svært raskt og effektivt tiltak i klimakampen og reduksjon av forbruk av elektrisk strøm.

Hattfjelldal arbeiderparti

31/3 22, Årsmøtet