Gå til sidens hovedinnhold

"En viktig grunn til mitt fortsatte politiske engasjement er hensynet til de som kommer etter oss"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Alternativ til vindkraft – del 2

Mitt innlegg om alternativ til vindkraft, publisert i nettutgaven av Helgelendingen15. juli, utløste kommentarer som fortjener et nytt innlegg. Først vil jeg presisere at når jeg bruker ordet vindkraftlobby, så mener jeg ikke vanlige vindkrafttilhengere. Ordet er knyttet til bl.a. interesse- og lobbyorganisasjonen Norwea og selskapet Norsk Vind AS.

Noen mener at hvis man er mot vindkraftutbygging så tar man ikke klimaendringene på alvor. Derfor vil jeg understreke at klimaendringene er svært alvorlige, og en av menneskehetens største utfordringer. Hetebølgene, i bl.a. USA og Canada nylig og de ekstreme nedbørsmengdene på kort tid i Tyskland og Belgia, er uttrykk for dette. Derfor haster det å erstatte fossil energi med fornybar energi.

Samtidig vil jeg vise til rapporten fra FNs naturpanel som slår fast at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at en million arter er truet av utrydding. En femtedel av alle kartlagte norske arter er truet. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. En viktig grunn til mitt fortsatte politiske engasjement er hensynet til de som kommer etter oss.

Det som forundrer meg i denne debatten er at noen nærmest nekter å ta innover seg at det fins gode alternativ til vindkraft. Mitt innlegg bygger på den økte kunnskapen vi har fått gjennom forskning de siste årene om dette. I Dagens Næringsliv 10.05.19 stod det en artikkel med følgende overskrift: "Vindmøller overflødig om vi fornyer vannkraften". Der uttalte professor Leif A. Lia ved NTNU/HydroCen at opprusting og utvidelse av norske vannkraftverk kan gi like mye strøm som all planlagt vindkraft på land - og med minimale naturinngrep. Han brukte bl.a. oppgraderingen og effektiviseringen av Røssåga som eksempel.

Modernisering av vannkraftverk forutsetter endringer i skatteregimet som i dag favoriserer vindkraften. Alle opposisjonspartiene på Stortinget har sagt at de vil endre dette. Det kan utløse investeringer for 16 milliarder kroner, sysselsette 12.000 årsverk og øke skatteinntektene til det offentlige over en tiårsperiode, ifølge Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. I tillegg kommer alternativene med solenergi, biogass og et enormt potensial med energieffektivisering i bygg. Det forskes også på utnytting av geotermisk energi (varmeenergi under bakken).

Om knappe to måneder er det stortingsvalg. Rødt ligger an til å gjøre et godt valg. Med en stor gruppe på Stortinget kan vi bidra til et sterkt press på en ny regjering for en miljø- og klimapolitikk som både tar sosiale og distriktspolitiske hensyn, og som tar hensyn til naturen. Vi vil arbeide for å stoppe vindkraftutbyggingen, og heller satse på de alternativene som er nevnt eller som er under utvikling.

Kommentarer til denne saken