En tredjedel av Grong Sparebank sin vekst kommer fra Helgeland: – Jeg er utrolig stolt

Grong Sparebank har gjort det godt i år, og mye av veksten kommer fra Helgeland og avdelingen i Mosjøen.