"En sterk og viktig allianse"

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.De 12 ordførerne i kommunene på Helgeland sør for Korgfjellet framsto som en sterk og samstemt allianse i møte med helseminister Bent Høie i Mosjøen torsdag. Budskapet om ett felles sykehus for hele regionen ble på en tydelig og velbegrunnet måte formidlet til statsråden. Også gruppas plan B, med ett stort sykehus sør for Korgfjellet og et lite sykehus på Mo, kom tydelig fram.

Så tydelig var de 12 ordførerne at helseministeren poengterte nettopp dette da han oppsummerte innleggene fra de 12: Ordførerne er veldig tydelige på sitt primærstandpunkt med ett felles sykehus sør for Korgfjellet. Så oppfatter jeg det slik at dersom dette ikke blir alternativet så vil man ha en modell med to sykehus, men der det store akuttsykehuset ligger sør for Korgfjellet. Det er også greit å forstå, sa Høie i sin oppsummering.

Dermed har et samlet Helgeland sør for Korgfjellet klart å formidle et tydelig budskap ikke bare til helseminister Bent Høie, men også til direktør i Helse Nord, Lars Vorland. Det er særdeles viktig med tanke på det som skal skje videre i denne saken. Allerede 28. november skal styret i Helgelandssykehuset gjøre sin innstilling overfor Helse Nord. 18. desember skal de på sin side ta sin beslutning før helseminister Bent Høie får saken på sitt bord til en endelig avgjørelse. Den vil komme en gang tidlig i 2020.

Det er første gang en statsråd legger opp til en slik prosess og møter lokale ordførere på oppløpssida i et særdeles viktig spørsmål for en hel region. Erfaringene fra liknende prosesser blant annet på Nordmøre har ganske sikkert vært med og påvirket Høies tilnærming. Så kan man saktens spørre seg om i hvor stor grad helseministerens engasjement på dette stadiet i prosessen vil påvirke beslutningene som skal tas i foretaksstyrene.

Men det som nå er viktig er at alliansen med de 12 ordførerne framsto som samstemte og sterke. Det vil være en umulighet å komme forbi det faktum at alliansen, som representerer flertallet av befolkningen på Helgeland, ga et meget sterkt signal. Og det skal svært mye til å komme forbi deres saklige og velbegrunnede argumentasjon.

Det hersker ingen tvil om at prosessen med ny sykehusstruktur er svært krevende for mange, ikke minst for styret i Helgelandssykehuset, men også for Helse Nord og helseministeren. Derfor poengterte Høie at uansett beslutning vil noen bli misfornøyde. Samtidig understreket han hvor viktig det er å ivareta behovet for et godt og moderne sykehustilbud for alle innbyggerne på Helgeland.

I likhet med de fleste andre ser vi fram til en beslutning i denne saken, og tror at hensynet til pasientene, økonomisk bærekraft og behovet for et sterkt og helhetlig fagmiljø, er det som til syvende og sist vil veie tyngst. Da er ett felles sykehus for hele Helgeland sykehus sør for Korgfjellet det eneste alternativet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken