Styret i Helse Nord RHF har 22.06.2022 gjort vedtak om at tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset HF for fremtiden skal være lokalisert ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana.

Dette er en klok og riktig avgjørelse fra Helse Nord. Tarmkreftkirurgisaken måtte få en slutt etter to og et halvt år. Og det står alvorlig syke mennesker i operasjonskø.

Så må også vedtaket aksepteres og følges. At det nå skal legges opp til ytterligere «kriging» eller noen «omkamp» i denne saken er utenkelig. Nå må det skapes ro. I Helgelandssykehuset. Og i helgelandsregionen

Styrevedtaket i Helse Nord RHF 22.06.2022 er en seier for helsefaglighet og pasientsikkerhet. Som sykehus og helsetjenester handler om, og alltid må handle om. Her må det aldri være noen tvil.

Av Ståle Paulsen, Mo i Rana