19. juni 1920 ble forløperen til Senterpartiet, Bondepartiet, stiftet. I anledning 100 års jubileet er det interessant å se hvordan politiske motstandere forholder seg til Senterpartiets fremgang. For få år siden var partiet «bakstreversk», like etterpå «populistisk» - i betydningen «å snu kappa etter vinden». Dersom en går partiet litt etter i de historiske sømmene, så har ikke partiet snudd kappa på over 100 år. Vi står støtt i vår politiske tradisjon, endringen som har skjedd handler om at flere har fått øynene opp for partiets politikk.

Senterpartiet for meg er et parti som står opp for nærhet. Nærhet til beslutninger. Nærhet til makt. Nært folk. Det handler om et aktivt folkestyre. Hvordan skal den enkelte føle at de får være med å bygge noe større? Den beste rammen for en utvikling for hele landet, for å ivareta folk, og for å forene oss i et fellesskap, er nasjonalstaten. Nasjonalstaten er de svakes vern.

Nasjonalstatens viktigste oppgave er å skape sikkerhet for mennesker som bor i Norge. Sikkerhet for at der er mat på bordet i gode og dårlige tider. Sikkerhet for at rettferdighet blir opprettholdt. At man har tilgang til rettssystem overalt og at lovens lange arm kan holde orden. Sikkerhet for at landet kan forsvares. Sikkerhet for at man får de tjenestene man trenger til seg og sine.

Senterpartiets mantra om tjenester nær folk i hele landet, handler om trygghet fra man blir født til man blir gammel. At man får helsehjelp og en god utdanning, uansett hvor man bor. Det handler om ordnede arbeidsforhold med en anstendig inntekt. Og det handler om sikkerhet for at alle får like muligheter. Dette er i praksis tilgang til tjenester – nært folk.
For Senterpartiet er det en grønn tråd mellom nasjonal og lokal politikk. Vi jobber nasjonalt for å styrke lokaldemokratiet og gi folk lokalt større innflytelse på lokale beslutninger.

Når Senterpartiet jobber for å gi fylkeskommunen og kommunene i Nordland bedre økonomi, handler det om å gi innbyggerne i Nordland mulighet til å bestemme hvordan man skal bygge opp sine lokalsamfunn. Ikke rive ned ved å kutte. Dette handler om sikkerhet for at man skal ha råd til å gi et godt båt- og ferjetilbud, og en god videregående skole. Kommuneøkonomi handler om å ha nok lærere og sykepleiere, sørge for gode veier og bidra til næringsutvikling fra nord til sør i fylket.

Politikk handler om interessekamp. Hvilke prioriteringer man gjør og hvordan man organiserer samfunnet påvirker hvordan Norge vil se ut både nå og i fremtiden. Senterpartiet mener man må bygge videre på de mulighetene som kommer av å ta hele landet i bruk.

Andre partier representerer andre interesser enn Senterpartiet.

Senterpartiets politiske rettesnor kan oppsummeres som en politikk for desentralisering av folk, makt og penger. Vi vil ta hele Norge i bruk. Det har vi god tradisjon for i Norge, og er noe jeg er sikker på vil gagne oss godt også i fremtiden.