I Hattfjelldal var det en gledens dag da tildelingen fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) kom nå i mai. Både organisasjonen BUA og Brenna sanitetsforening søkte midler.

BUA ønsket midler til å utvide sortimentet av utleie av utstyr, og ble tildelt et tilskudd på 250.000 kroner. Heidrun Sjåvik Vollan som er jordmor og folkehelsekoordinator i kommunen forteller at pengene kommer godt med.

– Nå kan vi kjøpe inn mer utstyr, og vi kommer til å sende ut en spørreundersøkelse til innbyggerne der vi kartlegger hva folk ønsker å låne, sier hun.

– Det er liten vits å investere i utstyr uten at vi har en pekepinn på hva folk trenger. Vi disponerer midlene fritt innenfor Bua til drift og utstyr, men det er veldig viktig at vi får vite hva brukerne ønsker.

God bærekraft

Ordfører Harald Lie legger til at det er god bærekraft i utstyr fra BUA.

– I stedet for å kjøpe dyrt utstyr som kanskje blir brukt bare et par ganger, kan man komme hit og låne det gratis i stedet, sier han.

Sjåvik Vollan forteller at det i denne søknadsomgangen var satt av ekstra midler som var øremerket BUA, fordi man synes det er så bra en organisasjon.

– Nå er kommunen veldig snill som stiller med hus til oss, men vi skal allikevel betale strøm, nettutgifter og så videre. Vi er helt avhengig av å få inn penger, sier hun.

Godt samarbeid

Brenna sanitetsforening ønsker å fortsette det gode samarbeidet de har med kommunens LOS-tjeneste med tilbud og inkludering av unge. Søknaden omhandlet ferie og fritidsaktiviteter for barn og unge. De fikk et tilskudd på 80.000 kroner, og leder Bente Sørmo er fornøyd.

LOS-koordinater Mette Hagen skryter av samarbeidet med sanitetsforeningen.

– Vi søker midler fra sanitetsforeningen til forskjellige tiltak. I fjor var det blant annet slalåmtur til Hemavan og rafting. Vi jobber aktivt for at egenandel for å være med er lavest mulig. Helst skal tiltakene være gratis, sier hun.

Sørmo legger til at alle slike tiltak er innenfor sanitetens ånd, som er å inkludere alle, både ung og gammel.

– Vi har blant annet vært med på å arrangere «hybelkurs» for ungdom som skal flytte hjemmefra. Vi har også vært med og delt ut midler til ferieopplevelser for barn og unge, forteller hun.

– Vi samarbeider godt med LOS på mange områder. Og damene i sanitetsforeninga deler velvillig ut pengene, det er nesten sånn at jeg må bremse de litt innimellom.

Fremmer samhold

Ordfører Lie framhever dette med inkludering og samhold.

– Både BUA og sanitetsforeningene er flinke til å skape aktiviteter som fremmer samhold blant barn og unge, med tiltak hvor alle har mulighet til å være med, sier han.

Med friske midler på konto blir det mye fint utstyr og låne på BUA, og saniteten og LOS-tjenesten kan fortsette det flotte arbeidet med inkludering og samhold blant barn og unge i kommunen.