En debatt om reindrift, naturtap og miljø: - Mange vet ikke hva dette handler om

– Jeg vil oppfordre folk til å sette seg inn i hva dette handler om, hvilke konsekvenser utbyggingen har for reindrifta og miljøet generelt.