I arbeidet med å skrive om Elsa Laula Renbergs liv og virke har Siri Broch Johansen latt seg overraske flere ganger.
– Det som overrasket meg aller mest var hvor hun gikk på skole. I andre korte biografier om henne står det at hun gikk på realskole i Örebro, men det har jeg ikke funnet noe belegg for noe sted. Derimot har jeg funnet ut at hun gikk kurs hos Nyhyttans Adventkyrka hvor hun blant annet studerte landbruk, forteller Broch Johansen.
– Har det skjedd en historieforfalsking i dette tilfellet?
– Nei. Dette er en feil som først dukket opp i nekrologen over Elsa Laula, siden har den blitt gjentatt en rekke ganger.

Funnet mange feil

Broch Johansen forteller at hun har funnet en rekke feil i andre biografier over Renberg. Og hun mener hun har funnet svaret på hvor Elsa Laula egentlig ble født.
– Det er et spørsmål jeg har jobbet veldig mye med. Dette er jo bare en liten detalj, men en viktig detalj og til sammen har jeg brukt flere ukers arbeidstid på å finne svaret. Og fotnoten på svaret må være en av verdens lengste, den er på tre sider, forteller biografen.
– Hvor var hun født?
– Til tross for at hun selv fortalte barna sine at hun var født i Susendal, er det ikke noe som tyder på at det stemmer. Etter det vi har greid å finne ut var hun født ikke langt fra Vilhelmina i Sverige. Men som sagt, hun fortalte både barn og barnebarn at hun var født i Susendal.
Broch Johansen er ikke sikker på at det har vært en bevisst løgn fra Elsa Laulas Renbergs side.
– Hun kan godt ha blitt fortalt dette av sine foreldre og slektninger. Like etter unionsoppløsningen var det vanskelig å komme fra Sverige til Norge, Ekstra vanskelig var det for samene.

Bastant dame

Renberg var kjent for å være både bestemt og vanskelig.
– Hun levde et politisk liv og et familieliv, noe som var svært vanskelig for kvinner i hennes tid. Hun hadde viljen og driv til å fortsette, men sto kanskje for bastant på enkelte av prinsippene sine. Er du så intens som Elsa Laula var kan du fort framstå som vanskelig og kranglete. Likevel er jeg imponert over smidigheten og hvordan hun fløt av gårde og bygde opp et kontaktnett i Stockholm, sier Broch Johansen.
Blant annet fikk Renberg audiens hos dronning Sofia på slottet i Stockholm. Og her fikk hun støtte til å ta jordmorutdannelsen hun eller ikke ville hatt råd til.
Broch Johansen sier hun er stolt over å ha skrevet biografien til Renberg.
– Hun er faktisk den eneste samiske politikeren fra den tiden det snakkes om i dag og jeg er stolt over å kunne presentere den første helhetlige biografien hennes.