Elin Dahlseng Eide tar med dette steget fra å være fylkesråd for utdanning og kompetanse, til å lede hele fylkesrådskollegiet. Hun blir også Nordlands første kvinnelige fylkesrådsleder.

Det melder Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Jeg er både ydmyk og stolt over å bli valgt som fylkesrådsleder. Men for meg handler ikke dette om å ha en tittel, snarere gir det en mulighet til å jobbe for Nordlands befolkning og Nordlands interesser, sier Elin Dahlseng Eide.

Snu befolkningsutviklingen

Befolkningsutviklingen i nord har i lang tid vært bekymringsfull. Folketallet går sakte ned.

– Noe av det aller viktigste fylkesrådet vil jobbe med er derfor å snu befolkningsutviklingen. Nordland har en unik mulighet når vi står midt i det grønne industrielle skifte. Det er viktig for det å nå klimamålene, samtidig gir det fantastiske muligheter for å skape nye arbeidsplasser i hele Nordland, sier Dahlseng Eide.

– En nøkkel for å skape nye arbeidsplasser er tilgang på nok kraft. I løpet av 2027 kan vi oppleve at vi har fra kraftoverskudd til kraftunderskudd i Nord-Norge. Det er svært uheldig både for folk og bedrifter. Vi vil derfor jobbe opp regjeringen få et eget hurtigspor for bygging av ny kraftproduksjon og nye kraftnett i nord, påpeker Eide.

Nordland 2030-strategi

– Det er om lag 2500 dager til 2030. Det går fort. Det betyr at de grepene vi tar i dag er avgjørende for utviklingen i Nordland. Dersom vi skal lykkes med å snu befolkningsutviklingen i nord og ta i bruk mulighetene som ligger i det grønne skiftet trenger vi en helhetlig tilnærming. Fylkesrådet vil derfor sette i gang et arbeid med en 2030-strategi for Nordland, sier Dahlseng Eide som sammen med fylkesrådet vil sette FNs bærekraftsmål nummer 17 – Sammen for å nå målene – høyt på agendaen.

– Mine forgjengere har tatt til orde å jobbe sammen som et Nordlandslag i fylkestinget. Det er mer aktuelt enn noen gang tidligere. Vi kan rett og slett hente inspirasjon fra et nordlandslokomotiv i sportens verden: La oss fokusere på prestasjon, utvikling og samhold – sammen skal vi jobbe for nordlandssamfunnet, og gjøre hverandre gode.

Om Elin Dahlseng Eide

Elin kommer fra Bodø, der hun er vokst opp og har sine røtter. De siste 12 årene har hun bodd i Mo i Rana. Tidligere har hun vært PP-rådgiver ved Polarsirkelen vgs. på Mo, og avdelingsleder i Statped Nord i Bodø og Tromsø. Hun er utdannet pedagog og spesialpedagog og arbeidet i flere år som seniorrådgiver i Statped. I en periode var hun også lærer. Hun er cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.