Delparsellene E6 sør mot Nord-Trøndelag grense må ferdigstilles.

E6 er eneste statlige gjennomgående hovedveg på Helgeland, som er en smal og langstrakt del av landet. E6 bør ha god gjennomgående standard. De siste parsellene på E6 Helgeland nord ble åpnet høsten 2019. Helgeland sør, nord for Mosjøen ble åpnet 3. september 2020. Nå gjenstår fullfinansiering og gjennomføring av Svenningelv – Lien, samt de to opsjonsparsellene i Grane kommune, mot Trøndelag grense.

Strekningen Svenningelv – Lien må fullfinansiere da dette ikke er en opsjonsparsell. Her er det krevet inn bompenger i en del år og dersom prosjektet ikke igangsettes er dette et avtalebrudd med hensyn til bompengeavtalen.

For at E6 Helgeland skal ha sammenhengende og god standard må også opsjonsparsellene i Grane kommune, mot Trøndelag grense finansieres. På strekningene er det problempunkter, samt smal og svingete veg. Når standarden på E6 for øvrig blir god, vil strekningene skille seg negativt ut. Disse to parsellene har ligget inne i NTP som opsjonsparseller og har vedtatte reguleringsplaner.

E6 Helgeland er av nasjonal og regional betydning for både næringsliv og for trafikksikkerhet.

Nordland fylkesting mener at E6 Helgeland Sør må prioriteres og bygges snarest.

Odd Arnold Skogsholm, Arbeiderpartiet
Richard Dagsvik, Fremskrittspartiet
Aase Refsnes, Sosialistisk Venstreparti
Beate Bø Nilsen, Høyre
Karl-Hans Rønning, Senterpartiet
Ingelin Noresjø, Kristelig Folkeparti
Arne Ivar Mikalsen, Venstre
Per-Gunnar Skotåm, Rødt
Sirianna Stormo Pettersen, Miljøpartiet De Grønne