Sjelden fugleart observert for første gang i Nord-Norge