(iSandnessjøen)

Eldhugprisen er Helgeland friluftsråds ildsjelpris. Den deles ut årlig og tildeles den eller de som har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv.

Årets Eldhugpris tildeles «Dugnadsgjengen på Remman» i Leirfjord for arbeidet de har gjort med Ingerparken på Leland og turområdet Remman.

- Dette er en dugnadsgjeng som på alle måter tilfredsstiller de kriterier som foreligger for Eldhugprisen. Alt arbeid de har gjennomført for friluftslivet har vært dugnadsbasert, og de beskriver arbeidslyst og trivsel som skaper tilhørighet og bolyst. Dugnadsgjengen fremhever at det har vært viktig med god organisering av arbeidet, slik at de som har ønsket å delta på dugnad hele tiden har fått klare dugnadsoppgaver å forholde seg til. De viser også til et godt samarbeid med kommunen, og lokale grunneiere som har blitt viktige medspillere, skriver Helgeland friluftsråd i en pressemelding.

Et av prosjektene er «Ingerparken» i Leland sentrum. Og her er det Rigmor Otting som har vært organisator og pådriver. Ingerparken var nedslitt og rufsete, men nå fremstår den ryddig, ordentlig og mer presentabel etter en stor dugnadsinnsats.

Et annet stort prosjekt har vært klopplegging av Gamle kirkevei og bygging av ny gapahuk med integrert stor platt og ny utedo På Remman. Gapahuken rommer opp mot 20 personer noe som også gjør at hele skoleklasser kan finne ly hvis været blir dårlig. Det er en fin tur på ca 40 min opp til gapahuken, og det har blitt et mye brukt turmål nå når enkle fasiliteter er på plass. Tore Larsen og Rolf Karlsen har stått i front og ledet dette arbeidet. De sier at alt har gått greit, og at det har vært så positivt at de er klar for nye utfordringer med å tilrettelegge for friluftsliv og trivsel i nærmiljøet. Arbeidet med å tilrettelegge for friluftsliv i Lysåsen er allerede i gang, og dugnadsgjenegn er ikke fremmed for å bidra inn i dette arbeidet.

I tillegg til heder og ære består prisen av et innrammet diplom og kaffekjele med inskripsjon.