Gå til sidens hovedinnhold

«Du nærmer deg målet nå Hulda, hovedsykehus i Mo i Rana»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære Hulda.

Hva er det egentlig du vil, Hulda? Hvilke agenda har du? I det ene øyeblikket sier du at du (dere) skal lage Norges beste lokalsykehus og i det neste øyeblikket torpederer du muligheten med den ene beslutningen etter den andre.

Mange av oss ble overrasket da konsulentselskapet Sweco ekskluderte alle forslag til sykehustomter i Leirfjord. Da vi så kriteriene de hadde vurdert tomteforslagene etter forsto vi jo hvorfor det var blitt slik. Ikke annet å vente – tenkte vi – av et konsulentselskap forankret i en sentral bykjerne.

Så viser det seg at det er du Hulda, som fastsatte kriteriene som Sweco skulle nytte til sin vurdering. Du har altså valgt – før andre har fått komme med innspill – å ekskludere alle tomteforslag i Leirfjord til tross for at 11 ordførere har gått inn for tomt der, til tross for at helsepersonell ved sykehusene i både Sandnessjøen og Mosjøen har anbefalt tomt i Leirfjord fordi det ville bety akseptabel dagpendleravstand og ville sikre faglig utvikling av et hovedsykehus på Helgeland med støtte av personale fra begge disse sykehusene.

Føler du en liten seier, Hulda, applaudert av ditt nærmiljø? Og som ikke dette var nok ga du for en tid tilbake uttrykk for at det planlagte DMSet i Brønnøysund som er utredet med 10 (?) sengeplasser var et resultat av vurderinger som var gjort av den som utredet DMSet for Helgelandsykehuset – daværende direktør ved sykehuset i Sandnessjøen.

Hva vil 10 sengeplasser i Brønnøysund bety for et hovedsykehus sør for Korgfjellet? Om ikke det alene bil være en vesentlig krok på døra for et hovedsykehus så vil det iallfall bidra vesentlig. Så viser det seg at forslaget om de 10 sengene ikke kan tilskrives tidligere sykehusdirektør i Sandnessjøen, men det kom fra deg, Hulda.

Du nærmer deg målet nå Hulda, hovedsykehus i Mo i Rana. Ikke så viktig hva Helse Nord har vedtatt eller ministeren bestemt. Viktigere med støtte fra nærmiljøet. Så er det jo slik at dine uttalelser om å utvikle det beste lokalsykehuset i Norge, kun forblir ord. For verken sykehuset på Mo eller et «hovedsykehus» i Sandnessjøen verken hver for seg eller samlet vil kunne tilby befolkningen på Helgeland alle spesialisthelsetjenester som vil bli etterspurt.

Det vil ikke være nok skader, sykdom eller lyter i befolkningen til å kunne sysselsette dyktige fagfolk på to sykehus hver med et befolkningsgrunnlag på under 40.000. Og er det ikke nok oppgaver, vil heller ikke dyktige spesialister (leger, sykepleiere og andre fagfolk) velge å komme til eller forbli på stedet.

Med et sykehus på Mo i Rana og et forsøk på å etablere et hovedsykehus i Sandnessjøen, vil jeg anta – uten å tro at jeg har profetiske evner – at en del av befolkningen vil velge å nytte sykehus nord eller sør for Helgeland!

Er det dette du vil, Hulda? Hvor blir det av det beste lokalsykehuset i Norge? Ikke så rart, Hulda, at store deler av befolkningen på Helgeland ikke lenger har tillit til ditt arbeid med å forme framtidens sykehustilbud på Helgeland. Noen av oss – stadig færre tror jeg – har et håp om at både styret for Helgelandsykehuset og ikke minst Helse Nord har evne til å se lenger enn deg.

Morten Isaksen

Kommentarer til denne saken