Gå til sidens hovedinnhold

«Drevjamoen har svært mange gode kort å spille på for å være med i kampen om etablering av en fremtidig rekruttskole»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forsvarsinnlegg fra forsvarsminister Bakke-Jensen

Ikke bare i ett, men i to leserinnlegg i løpet av kort tid determinerer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen muligheten for etablering av en fremtidig rekruttskole på Drevjamoen. Uansett innhold i innleggene synes jeg det er fint at ministeren tar seg bryderiet med å skrive to innlegg til vår lokalavis.

Ministeren påpeker i begge avisinnleggene at det er hyggelig at Helgeland ønsker fremtidige rekrutter velkommen. Men det er ikke bare rekrutter vi ønsker velkommen til Helgeland. Vi ønsker også forsvarsministeren selv velkommen til Helgeland, og til HV-14 sin forlegning på Drevjamoen i Vefsn kommune. Det vil gi oss anledning til orientering, for det er tydelig at ministeren ikke er helt oppdatert på statusen til anlegget, som har hatt militær aktivitet siden 1911.

Vi jobber nå for en fremtidig rekruttskoleutdanning der Terningmoen kan huse Brigade Sør (80% av befolkningen i Norge) og Drevjamoen kan huse Brigade Nord fra Midt- og Nord-Norge (20% av befolkningen i Norge).

Etter avisinnlegget fra Bakke-Jenssen er det grunn til å påpeke fordelene ved Drevjamoen, og avfeie noen av påstandene som kommer frem i innlegget hans den 15.05.20.

Uansett hvilke lokaliseringer som velges i en fremtidig rekruttskolestruktur må det gjøres vesentlige utbedringer på de valgte lokaliseringer. Eksempler på investeringer kan være infrastruktur, utvidelse eller modernisering av skyte- og øvingsfelt (SØF), kaserne- og kontorfasiliteter, spisestue m.m. Under høringene på Stortinget 11. og 12. mai, kom det frem noen utfordringer med både støysoner og infrastruktur på flere av lokaliseringene som kan være aktuelle i denne forbindelse.

Forsvarsministeren påpeker, korrekt nok, at det må gjøres investeringer på Drevjamoen dersom Brigade Nord skal gjennomføre rekruttskoleutdanning der. Det må investeres i kaserner, nye kontorfasiliteter og sykestue, men areal er det mer enn nok av. Det er areal nok til å ta seg av både Brigade Nord og Brigade Sør dersom det skulle være behov for det, men forhåpentligvis blir ikke det nødvendig da vi jobber for en 2-delt rekruttskolestruktur.

Forsvarsministeren er helt sikkert veldig klar over at forsvarets aktivitet er nært knyttet opp mot tilgangen til SØF. På Drevjamoen er 8.500 mål ferdig regulert til SØF med ni skytebaner som tilfredsstiller alle krav til en fremtidig rekruttskole. Alle banene er sterkt modernisert de siste årene og har døgndrift uten restriksjoner. På nåværende SØF er det kapasitet til å huse hele Brigade Nord i tillegg til HVs soldater. Dersom det skulle være ytterligere behov kan feltet utvides med enkle grep, da hele 12.900 mål er klausulert areal. Som om det ikke er nok, er det gåavstand til samtlige SØF fra indre leir på Drevjamoen. Dette er unikt i Norge, og de fleste som har vært innom førstegangstjenesten er godt kjent med busstransporter på både 10 og 20 km til SØF fra indre leir til de ulike militærinstitusjoner. Slik er det ikke på Drevjamoen, det kan ikke forsvarsministeren forbigå. Når han sier at flere andre lokaliseringer er nøye vurdert, så lurer jeg på hvilke han sikter til? I langtidsplanen til forsvaret ligger det liten eller ingen utredning samt analyse til grunn for anbefalingen fra forsvarssjefen. Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON) har bedt forsvaret om innsyn i analysene eller utredningene som ligger til grunn for anbefalingen fra forsvarssjefen. I skrivende stund har vi fått beskjed om at svar vil ta noe tid pga. innsynets kompleksitet.

Det er ikke bare tilgang, avstander og kapasitet på SØF som er gode argumenter for løsningen med en desentralisert fremtidig rekruttskolemodell på Drevjamoen for Brigade Nord.

Som nordlendinger synes vi det er viktig at forsvaret ivaretar landsdelens interesser i et politisk perspektiv. Å sikre regionale og nasjonale interesser i samfunnskritiske situasjoner skulle jeg også anta er vesentlig for de fremtidige strategier til det norske forsvar?

Infrastrukturen på Drevjamoen er det heller ingen grunn til å bekymre seg over. På Drevjamoen er det umiddelbar nærhet til ny E6 og ny FV78. Nordlandsbanen går rett forbi leiren og flyplasser har vi på Helgeland. Innenfor 60 min. normal kjøring nås 60.000 mennesker. Helgelandsregionen har i dag ca. 78.000 innbyggere. Bostedene til de 44 ansatte på Drevjamoen er fordelt mellom Alstahaug, Hemnes, Vefsn, Leirfjord og Rana. Dette er i aller høyeste grad både et Helgelandsprosjekt og et Nordlandsprosjekt, noe som synliggjøres i støtten fra hele tre regionråd i Nordland fylke, eller 27 kommuner om man vil.

Vi ønsker å satse på den kortreiste soldat, og ønsker at ungdom i vår landsdel skal tjenestegjøre i vår region samt fortsette å bo i vår landsdel etter endt rekruttskoleutdanning.

Sjøheimevernet ble nedlagt av stortinget i 2017. Nord-Norge og Helgeland har mye kyst, Norge har i det store og hele svært mye kyst. Det bør være av stor betydning at fremtidige hærsoldater også får erfaring med trening i terreng og klima som er betegnende for kysten, i tillegg til skogkledd terreng og kaldere klima som på innlandet. Drevjamoen har den unike lokalisering at før en halv-maraton er gjennomført ligger Helgelandskysten tilgjengelig med ulikt terreng og klima i forhold til innlandet ved Drevjamoen.

Drevjamoen har svært mange gode kort å spille på for å være med i kampen om etablering av en fremtidig rekruttskole. Det er merkelig dersom alternativ Drevjamoen med sine kvaliteter ikke er med på listen over aktuelle plasser som er nøye vurdert i arbeidet med Langtidsplanen for forsvaret.

Espen Isaksen

Daglig leder MON

Kommentarer til denne saken