Drevjamoen er ideell som en lokalisering av en ny rekruttskole i en todelt løsning. Det håper vi Frp også ser

Av
DEL

Leder Frp og ny rekruttskole

Fremskrittspartiet preges av øredøvende taushet i spørsmålet om Drevjamoen i Vefsn skal utredes som en av to rekruttskoler i en ny organisering av soldatutdanningen her til lands. Etter at Frp gikk ut av regjeringa har de jobbet iherdig for å profilere seg som folkepartiet med en ambisjon å bygge hele landet. I rekruttskolesaken har partiet en utmerket mulighet til å demonstrere handlekraft og omsette ord til handling. Men så langt har de vært merkverdig tause i denne saken.

I dag er all soldatutdanning på rekruttskolenivå lagt til Terningmoen ved Elverum. Ved årets inntak har Forsvaret vært nødt til å innlosjere soldater i telt for å få plass til alle. Samtidig har den nye forsvarssjefen Eirik Kristoffersen, vært tydelig på at forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge må være sterkere enn hva tilfellet er i dag. En ny rekruttskole på Drevjamoen er tenk å sikre utdanning av nye soldater hovedsakelig fra Nord-Norge. Både når det gjelder beliggenhet, kapasitet, infrastruktur og kvalitet på utdanningen, vil en løsning med en ny rekruttskole i Nord-Norge lokalisert til Vefsn være ideelt.

Etter at langtidsplanen for forsvaret ble returnert fra Stortinget til Forsvarsdepartementet i vår, har løsningen med en todelt rekruttskole vært et brennhett tema. Denne løsningen har også høstet bred støtte fra Nordland og Nord-Norge. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gitt en helhjertet støtte til at Drevjamoen skal utredes som en del av en todelt rekruttskoleløsning. Høyre sentralt har på sin side avvist en slik modell. Naturlig nok får de støtte av mikropartiene Venstre og KrF, som heller ikke i denne saken makter å profilere egne standpunkter.

Dersom en todelt rekruttskoleløsning skal få innpass i forsvarets langtidsplan, må Fremskrittspartiet gi sin tilslutning til prosjektet. Frp ønsker å framstå som det nye folkepartiet som vil utvikle hele landet. Men en ting er fagre løfter og store ord. Noe helt annet er å omsette dette i konkret handling. Også for Frp må politikk dreie seg om mer enn nye veier, lavere bilavgifter, og billig alkohol og tobakk. I spørsmålet om en todelt rekruttskoleløsning har partiet en glimrende mulighet til å omsette ordene til handling. Spørsmålet er bare om de har mot nok, de som ellers framstår som «høye og mørke» i mange sammenhenger. Frps forsvarspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, har så langt ikke vært entydig positiv til å endre dagens organisering av rekruttutdanningen. Det kan virke som om han lever i den villfarelse at Norge tar slutt nord for ring 3.

Vårt håp er at Frps representanter både i Nordland, Nord-Norge og Midt-Norge presser på i denne saken, og at partileder Siv Jensen sier klart fra hvor skapet skal stå. Drevjamoen er ideell som en lokalisering av en ny rekruttskole i en todelt løsning. Det håper vi Frp også ser.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags