Drevjamoen er et godt prosjekt for Forsvaret, og det er et godt prosjekt fordi et helt fylke stiller seg bak

Av
DEL

LederDrevjamoen som ny rekruttskole for Brigade Nord har fått sin berettigede plass i debatten om framtidas forsvar i Norge. I motsetning til forsvarsministeren og regjeringen, vil både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha Drevjamoen inn i den videre diskusjon om framtidas opplæring av nye soldater. Med Fremskrittspartiet med på laget vil stortingsflertallet kunne instruere regjeringen i denne saken.

Frp har så langt vært merkelig taus om en todelt rekruttskoleløsning mellom Drevjamoen og Terningmoen. Likevel er det grunn til å tro at partiet kommer etter og løfter fram en todelt løsning, først og fremst fordi det vil være den beste løsningen for et operativt, kvalitativt godt og moderne forsvar. Dernest fordi dette vil være god distriktspolitikk i praksis. Frp ønsker å ta en tydeligere distriktspolitisk posisjon. Foreløpig har det blitt med praten. I denne saken kan partiet vise at de mener alvor. Først og fremst fordi det gjelder å bygge et solid forsvar for framtida, en sak som ligger Frps hjerte nært. Dernest fordi en støtte til Drevjamoen vil være en bekreftelse på at partiet har hele landet i tankene i arbeidet med å bygge et bredere folkeparti.

Sist onsdag var Sp-veteran og medlem av forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, Liv Signe Navarsete, på besøk i Mosjøen og på Drevjamoen. Det er prisverdig at hun er så tydelig på at Drevjamoen er et meget godt alternativ som framtidig rekruttskole i en todelt løsning. Det samme sa nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, da han besøkte det moderne forsvarsanlegget nylig. Både Navarsete og Skjæran har en sterk stemme inn i sine respektive parti. Selv om Navarsete er på tur ut av rikspolitikken, er hennes tydelige støtte ganske sikkert avstemt med partiledelsen. Det gir grunn til optimisme i en sak som har høstet bred støtte fra hele fylket, og det er gjort en meget god jobb på kort tid av Mosjøen og omegn næringsselskap.

For Vefsn og omkringliggende kommuner, vil en rekruttskole på Drevjamoen med de arbeidsplassene og den aktiviteten det vil medføre, være et viktig vekstinsentiv. Det er et godt prosjekt for Forsvaret, og det er et godt prosjekt fordi et helt fylke stiller seg bak, noe som er en sjeldenhet.

Nå gjelder det å få Drevjamoen inn i langtidsmeldingen for Forsvaret som skal behandles på nytt av Stortinget til høsten, slik at en todelt rekruttskoleløsning kan utredes og vurderes som et meget godt alternativ. Vi håper det skjer. I motsatt fall vil denne saken være et nytt knefall for økt sentralisering der det aller meste av aktivitet samles rundt det sentrale østlandsområdet eller de største byene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags