Én person, fører av personbil, er bekreftet omkommet. Pårørende er varslet. Fører av lastebil er uskadd og har ikke fått førerkortet beslaglagt. Politiet oppretter sak, gjennomfører undersøkelser på stedet, og foretar avhør.

Ulykka skjedde på Rv17 ved Staulan i Brønnøy klokka 16. Utrykningsenheter dro til stedet og det ble jobbet med livreddende førstehjelp.

Like etter ulykken i Brønnøy, frontkolliderte to biler på E6 Ankeneset, Narvik.