(iSandnessjøen)

Fylkesrådet setter av 100 millioner ekstra på toppen av årets budsjett til asfaltering. Det vil gi rundt 200 kilometer ny asfalt på veiene i Nordland i løpet av året. I Alstahaug blir to veier prioritert. Fylkesveg 17 Stokkasjøen får 10.000 meter ny asfalt, mens Fylkesveg 7268 Novikveien får drøye 4.000 meter.

De ekstra pengene kommer fra overskuddet fylkeskommunen fikk etter fjoråret, som hovedsakelig skyldes høyere skatteinntekter. Dette overskuddet går nå rett tilbake til nordlendingene gjennom ulike tiltak, deriblant ny asfalt.

Arbeidene som nå settes i gang gjør at Nordland fylkeskommune kan nå målet om at minimum 5 prosent av fylkesvegnettet blir utbedret eller asfaltert i året. Vedlikeholdet er viktig for tryggheten til de som har sitt arbeid på vegnettet og alle andre vegfarende i fylket, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide i ei pressemelding.

I Alstahaug SV er de fornøyd med prioriteringene.

- Vi er glade for at våre folk i rådet har lyttet til innspillene vi har gitt og prioritert asfaltering av blant annet Novikveien, sier ordførerkandidat for SV, Christian Wiik Kynsveen.

Åshild Pettersen som er andrekandidat til fylkestinget for Nordland SV mener at trygge hverdagsveier er viktig, både nasjonalt, lokalt og regionalt.

– På Helgeland er det flere slike vegstrekninger som får sårt tiltrengt asfalt. Det er i tillegg viktig for oss i arbeidet med regionale transportplaner framover å prioritere mer utbygging av gang- og sykkelveger, også i distriktene, sier Pettersen.

– Det skal være trygt å ferdes i hele Alstahaug, og vi vil jobbe for videre satsing både på og langs vegene våre framover, avslutter Wiik Kynsveen.

Ingen veier i Vefsn får penger fra potten. Brønnøy framstår som vinneren på Helgeland med åtte veistrekninger som får penger. Herøy får støtte til fem asfaltstrekninger mens Rana får penger til å asfaltere en gang- og sykkelveg i Utskarpen.