I år som for fire år siden, er Hilde Bråten Hattfjelldal SVs ordførerkandidat til kommunevalget. Hun er i dag partiets eneste kommunestyrerepresentant i innlandskommunen.

Leder i partilaget, Louise Fontain, betegner lista som nå legges fram, som ei «solid liste» med mange ulike grupperinger representert. Her er bønder, lærere, helse- og kulturarbeidere samt pensjonister.

Fontain påpeker at det er flere kvinner enn menn på lista, og hun understreker at SV er opptatt av myke verdier og en rettferdig fordeling. I tillegg ønsker SV å arbeide for at Hattfjelldal skal være en god kommune å vende tilbake til for ungdom som har reist bort for å ta videregående utdanning.

Dette er lista:

1. Hilde Bråten (f. 1967)

2. Ingjerd Hagen (1980)

3. Ketil Sjøvoll (1958)

4. Louise Fontain (1957)

5. Jostein Grandaunet (1950)

6. Eileen Berntsen (1948)

7. Bjørn Erik Davidsen (1953)

8. Inger Linnerud (1956)

9. Ansgar Kleven (1947)

10. Rita Aakre (1954)

11. Torbjørn Prytz (1961)

12. Peggy Bolstad Davidsen (1964)

13. Brynjar Dalen (1954)

14. Stine Moe (1983)