Onsdag 26. februar er det styremøte i Helse Nord. Møtet i Tromsø startet klokken 0830, og du kan se det direkte i videovinduet over.

Blant sakene som skal behandles er valg av det nye styret i Helgelandssykehuset, behandle konseptfasen og brevet fra de 12 ordførerne.

Her er sakslista:

Styresak 15-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste (PDF, 178 KB)

Styresak 16-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020 (PDF, 685 KB)

Styresak 17-2020 Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF - overskridelser (PDF, 684 KB)

Styresak 18-2020 Nye Helgelandssykehuset - konseptfase, styringsdokument - utkast til informasjon og innspill (PDF, 632 KB)

Styresak 19-2020 NOU 2019-24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, høring (PDF, 448 KB)

Styresak 20-2020 Virksomhetsrapport nr.1-2020 (PDF, 1.20 MB)

Styresak 21-2020 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019 med risikovurdering av overordnede mål (PDF, 2.10 MB)

Styresak 22-2020 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport (PDF, 233 KB)

Styresak 23-2020 Pilotprosjekt for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-Hammerfest - plan for gjennomføring (PDF, 755 KB)

Styresak 24-2020 Internrevisjonsrapport nr. 01-2020 - Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester (PDF, 521 KB)

Styresak 25-2020 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport 2019 (PDF, 544 KB)

Styresak 26-2020 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord (PDF, 183 KB)Styresak 27-2020 Orienteringssaker (PDF, 148 KB)

Styresak 27-2020-3 IKT - Felles grensesnitt og overgang til strukturert journal (PDF, 180 KB)

Styresak 27-2020-3-1 Vedlegg Felles Plan 2019 (PDF, 994 KB)

Styresak 27-2020-4 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendom i Åsgårdmarka, Tromsø - informasjon (PDF, 210 KB)Styresak 28-2020 Referatsaker (PDF, 121 KB)

Styresak 28-2020-1 Høring i helse- og omsorgskomiteen 6. februar 2020 - Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 (PDF, 275 KB)

Styresak 28-2020-2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalger 30. januar 2020 (PDF, 523 KB)

Styresak 28-2020-3 E-post med vedlegg fra Norsk Sykepleierforbund ad. Bekymring for arbeidsmiljøet ved Helgelandssykehuset (PDF, 455 KB)

Styresak 28-2020-4 Brev fra 12 kommuner på Helgeland - Bekymringsmelding oppstart konseptfasen Helgelandssykehuset 2025 (PDF, 626 KB)

Styresak 29-2020 Eventuelt (PDF, 115 KB)

Styresak 30-2020 Valg av styrer i helseforetakene 2020-2022, jf. helseforetaksloven § 21 (PDF, 313 KB)