Det er trist å lese at Nord-Norges veldedighetsfond Samfunnsløftet ikke har funnet prosjektet med ny storhall i Mosjøen godt nok til å gi økonomisk støtte, selv om prosjektet tilfredsstiller alle forutsetninger og betingelser for tildeling av støtte.

Akkurat nå er Vefsn kommune og Nordland fylkeskommune i forhandlinger om fordeling av utgifter til bygging og drift av flerbrukshall i Mosjøen. Et minnelig bidrag fra Samfunnsløftet vil uten tvil påvirke positivt under forhandlingene. Selv om pengene i dag er brukt på andre prosjekter, bør et framtidig og bindende forhåndstilsagn kanskje løse floken for alle parter.

Det er nå det skal bygges ny videregående skole på Kippermoen, et nytt samarbeidsprosjekt mellom vertskommune og fylkeskommune. Selv har jeg god tro på et slikt samarbeid som begge parter vil tjene på, etter som jeg i mange år var fylkets daglige og stedlige representant hva angår samarbeidet ved det gamle idrettsanlegget på Kippermoen. Mosjøen videregående skole er under avsluttende planleggingsarbeid. Vi må derfor benytte sjansen nå! Sjansen for et nytt samarbeidsprosjekt mellom vertskommune og fylkeskommune kan denne gang utebli eller skyves ut i mange års uforutsigbar ventetid.

Den «gamle» lokalbanken, Helgeland Sparebank, har ved flere anledninger gitt bidrag og støtte til lokalt næringsliv og kulturelle arrangementer. Det var derfor store forventninger da Helgeland Sparebank og Sparebank 1 Nord-Norge annonserte «samme verdier og mer drivkraft» for den nye lokalbanken.

Svært skuffende var det for oss som tidligere hadde fått våre lønninger overført til lokalbanken uten forutgående personlig valg av bank. Etter hvert følte vi likevel at det var VÅR bank som tok imot våre beskjedne innbetalinger hver måned.

Det ville være fristende i skrivende stund å oppfordre alle medborgere å skifte bank dersom ikke styret i Samfunnsløftet revurderer sitt tidligere vedtak til en mer rettferdig fordeling av støtte til initiativ, dugnadsinnsats og trivsel for alle lokale beboere. Flerbrukshallen er ikke bare et prosjekt beregnet for unge og eldre mennesker, men for den lokale befolkningen generelt.