Ny industri i støypeskjeen

Det planlegges storstilt industriutbygging i Mosjøen. Både Bergen Carbon Solutions og Gen2Energy er kommet langt i realiseringen av produksjon av henholdsvis karbon-nanofiber og grønn hydrogen. Nå tas hele industrisatsingen videre gjennom et nytt selskap som i første omgang skal jobbe med metoder og produkter for å optimalisere bruken av karbon-nanofiber.

Carbon Development Solutions (CDS) er navnet på det nye selskapet som nå skal jobbe aktivt for å utvikle nye bruksområder for karbon-nanofiber. - Vi har jobbet målrettet og har funnet ut at dette er liv laga. Vi ser enorme muligheter. Det er et stort behov for teknologisk utvikling og for materialer, sier Ida Larsen som går inn som leder av det nye selskapet. - Mosjøen skal være det ledende stedet i Norge. Jeg hadde nylig et møte med olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og politikerne er veldig positive til dette prosjektet, sier Jan Børge Sagmo som er gründer og administrerende direktør i Bergen Carbon Solutions (BCS).

Lista er med andre ord lagt, og den er lagt høyt. Sammen med produksjon av grønn hydrogen ser vi nå konturene av et nytt industrieventyr. Vi er vel kjent med at det som nå skjer i Mosjøen følges nøye av store norske og internasjonale aktører. Det bidrar også i svært positiv retning at Mosjøen og omegn næringsselskap sammen med BCS er initiativtakere til en konferanse i Bergen der både Nordland fylkeskommune, Vestland fylkeskommune og universitetene i Tromsø og Bergen deltar. Det er nettverksbygging som lett kan vise seg å gi industrisatsingen økt fart. Ikke minst fordi den utviklingen som CDS skal jobbe med krever spisskompetanse på et høyt nivå. Her legges det til rette for forskning og utvikling som vi knapt har sett maken til og som hele lokalsamfunnet og regionen vi kunne høste av.

At både BCS og Gen2Energy har vært tydelige i sin kommunikasjon av både mål og tempo bidrar ytterligere til å forsterke opplevelsen av at dette er aktører som mener alvor. At Vefsn kommune makter å levere bidrar til en fart og en framdrift vi knapt kunne trodd var mulig bare for et par år tilbake. Vi snakker om etablering av industri som går rett inn i det grønne skifte og som vil kunne bidra til både arbeidsplasser, bosetting, nye utdanningsløp og flere nyetableringer. Så er det fortsatt slik at det som skjer i Mosjøen er underkommunisert både ut i lokalsamfunnet og mot politiske myndigheter. Dette er et arbeid som må pågå kontinuerlig, og som må drives fram på ulike måter. Når det er sagt er det grunn til å rose de initiativene som er tatt. Likevel er det viktig å minne om verdien av kontinuitet, også i dette arbeidet.

Industrisatsingen vi nå ser konturene av i Mosjøen applauderes. Bakspilleren Mosjøen og omegn næringsselskap har levert så det holder. Samtidig minner vi om at prosjektene nå går inn i en svært viktig fase. Det alt overskyggende viktige er at man makter å nå ambisiøse mål, og at satsingen materialiseres gjennom bygg, ansatte og produksjon. Så langt har vi ingen grunn til å tro at så ikke skjer. Tvert imot. Industriprosjektene vil bli realisert, og det vil åpne nye muligheter lokalt og for hele regionen.