Gå til sidens hovedinnhold

Det skytes på feil blink

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Veipakke Helgeland var ny E6 gjennom Helgeland fra Trøndelagsgrensen i sør, til Saltfjellet i nord. Å bygge helhetlig og sammenhengende ble av regjeringen Stoltenberg innført som et prinsipp, og fikk bred tverrpolitisk tilslutning. Veipakke Helgeland ble vist til som et godt eksempel på samhandling for helhetlig veiutbygging. I starten var det en holdning om at E6 var statens ansvar og at bompenger ikke var nødvendig for å komme i gang. Men så er det nå en gang slik at realpolitikken tilsa at for å komme i posisjon ble det et krav om medfinansiering for å få realisert ny E6 gjennom Helgeland innen et tidsaspekt vi kunne være bekjent av. Det alle var enig om var nødvendigheten av ny vei for næringslivet, men ikke minst av trafikksikkerhets hensyn.

Kommunestyrene sa ja til bompenger for å framskynde helt nødvendig oppgradering av E6 gjennom Grane og Helgeland. Lovnaden til staten var da at dette prosjektet Veipakke Helgeland skulle være ferdig i 2020. Sitat fra kommunestyre vedtak i Grane fra 2. mars 2010: "pkt. 4 Utbyggingen er forutsatt oppstartet i 2011 og ferdigstilles i 2020".

Viser også her til Prop. 148 S utbygging og finansiering av E6 Nord-Trøndelag grense – Korgen som ble vedtatt i statsråd 19. juni 2015. Vedtaket i Stortinget når det gjelder Helgeland sør er helt klar på at det var en forutsetning at hele strekningen skulle utbygges. Sitat: "vedtak om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, inkl. Brattåsen – Lien i Vefsn og Grane kommuner (E6 Helgeland sør) i Nordland".

Stortinget diskuterte saken i 2014, Arbeiderpartiets merknad: «Disse medlemmer viser arbeidet med vegpakke E6 Helgeland Nord (Hemnes Saltfjellet) startes opp i 2015. Disse medlemmer mener det videre er viktig at man også får iverksatt E6 Vegpakke Helgeland Sør så raskt som mulig, slik at hele vegpakke Helgeland kan ferdigstilles som planlagt i 2020. «

At dagens regjering ikke har fulgt opp vedtakene i Stortinget vedrørende E6 Helgeland eller forholdt seg til forutsetningene til de vedtak som er fattet i kommunestyrene er innlysende.

Det er FrP som har hatt samferdselsministeren og finansministeren de fleste årene siden 2014, og de ikke har villet, evnet å ferdigstille E6 Helgeland sør som Stortinget forutsatte. Særlig har Grane kommune kommet dårlig ut her i forhold til ferdigstillelse og bombelastning. Man burde kanskje i anstendighetens navn stengt bommene i Grane da varene ikke er levert som forutsatt. Når så Frp kommer med løsningsforslag om å fullfinansiere E6 Helgeland sør i siste runde av ntp sammen med hundrevis av andre enkeltforslag uten finansiering, vel det er bare et ord som passer, populisme. At Sp støtter Frp... Her skyter både Frp og Sp på feil blink. FrP og regjeringens manglende handlekraft kan selvsagt ikke Arbeiderpartiet lastes for. Arbeiderpartiets linje har vært klar hele tiden – full finansiering og sluttføring av E6 Helgeland.

Bjørn Ivar Lamo, leder Grane Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken