Vi får stadig flere eldre i dette landet, og vi lever lenger. Det krever at også vi i Leirfjord forbereder oss, dersom vi vil gi en verdig og god eldreomsorg til innbyggerne våre i årene som kommer.

I Leirfjord kommune har vi ifølge tall fra SSB per i dag 119 personer over 80 år. Om 10 år vil vi være enda flere (i dag lever det 223 mennesker mellom 70 og 80 år i kommunen vår).

En verdig og anstendig eldreomsorg betyr at vi skal være sikre på at folk får den hjelpen de trenger, enten det er i eget hjem eller på institusjon. Den viktigste hjelpen blir gitt av mennesker. Vi trenger nok folk på jobb i eldreomsorgen i Leirfjord, og at de som jobber der trives slik at de ønsker å fortsette. Det er også helt nødvendig at vi sørger for at vi har oppdaterte og fleksible lokaler som kan huse framtidas omsorgstjenester.

Det har i mange år vært kjent at de fleste kommuner i Norge har for lite helsepersonell til å dekke dagens behov, og at vi har store utfordringer foran oss dersom vi ønsker å få flere til å jobbe i offentlig helse og omsorg. For oss i Sosialistisk Venstreparti er det derfor avgjørende at Leirfjord er en attraktiv kommune å være ansatt i. Derfor vil vi jobbe for å øke grunnbemanningen der det er hensiktsmessig, sørge for flere heltidsstillinger, samt tilby kompetansehevingstiltak slik at ansatte opplever at de kan utvikle seg videre og få den støtten de trenger fra arbeidsgiver. Å samarbeide med de ansattes organisasjoner ser vi på som en forutsetning, og vi vil jobbe for å utarbeide turnuser og ordninger som både gir mer effektive tjenester og bedre arbeidshverdag for de ansatte.

På Nav.no finner man nærmest til enhver tid en utlyst ledig stilling i eldreomsorgen i Leirfjord. Alle kommuner i vårt nærområde sliter med det samme: å få rekruttert nok og riktig kompetanse, særlig til denne sektoren. Da er det viktig at vi sørger for at Leirfjord er den mest attraktive kommunen å jobbe i, og tar de nødvendige grep i samråd med de ansatte i sektoren.

Hvis vi ikke tar grep nå, risikerer vi at de med god råd kjøper seg egne omsorgstjenester der det er tilbud om det. Et utarmet offentlig helsetilbud legger til rette for en enda mer todelt helsetjeneste, der konkurransen om kvalifiserte ansatte øker enda mer. For Leirfjord blir fort kampen om kompetansen tøff å vinne dersom de med helsefaglig utdanning har valget mellom å løpe beina av seg i en liten kommune på Helgeland og helt andre vilkår på et privat sykehus eller sykehjem i en større by. De fleste som er utdannet innen helse og omsorgsyrkene jobber gjerne i et offentlig helsevesen – men bare hvis der er anstendige betingelser. Jeg har inntrykk av at det er et godt arbeidsmiljø i denne sektoren i Leirfjord i dag, og det er viktig at vi sørger for å bevare dette også i årene framover når presset på sektoren vil øke.

På stortinget har SV fremmet en rekke forslag for å styrke eldreomsorgen, der det aller viktigste kanskje er flere milliarder til kommunene slik at alle kommuner får mulighet til å velge å tilby innbyggerne sine en god eldreomsorg. Men som lokalpolitikere har vi ansvar for tilbudet her i Leirfjord kommune. Derfor vil vi jobbe for at det er ålreit å jobbe i eldreomsorgen her hos oss. Det skal fortsatt være godt å bli gammel i Leirfjord – også når vi blir flere eldre.

Åshild Pettersen, Ordførerkandidat for Leirfjord SV